• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Pioneerin teot piirtyivät palkintoon

Vuoden_ensihoitaja_2web
Heikki Sederholm valittiin ensimmäiseksi Vuoden ensihoitajaksi Valtakunnallisilla Akuuttihoitopäivillä Seinäjoella. Valitsijaraadin mukaan Sederholmin pitkä moninainen ura on poikkeuksellinen. Vuoden ensihoitajille jaettava kiertopalkinto nimettiin Sederholmin mukaan.


Vuoden ensihoitajille jaettava Heikki Sederholm -palkinto lähti kiertävälle matkalleen. Ensimmäisenä lautaseen kaiverrutti nimensä kuopiolainen Heikki Sederholm.
Valitsijaraati katsoi Sederholmin uran ensihoidossa niin merkittäväksi, että nimesi kiertopalkinnon hänen mukaansa. Sederholmin valinnan julisti MediHeli-lääkäri Janne Virta, joka mainitsi Sederholmin vaikuttaneen myös hänen ammatinvalintaansa. Virta ja Sederholm ovat tuttuja SPR-ajoilta.
- Olen yllättynyt palkinnosta. En ole ollut aina kaikkien ihmisten mieleen, sillä en ole edistänyt minkään intressipiirin etuja. Olen perustellut aina tekoni ja mielipiteeni potilaan edulla ja parhaalla. Olen kiitollinen saamastani huomiosta. Palkinto nimettiin minun mukaan, vau! Sederholm sanoo.
 
Sederholm on itsekin ollut monesti pohtimassa, pitäisikö Suomessa valita Vuoden ensihoitaja. Nykyistäkin valintajärjestelmää käynnistettäessä Sederholm oli niiden ensimmäisten henkilöiden joukossa, joihin oltiin yhteydessä. Mies joutui kuitenkin jääväämään itsensä raadista, koska hänen nimensä nousi ehdokkaiden listalle. 
 Vuoden ensihoitaja valitaan viiden tahon yhteispäätöksellä. Lausuntonsa valinnasta antavat Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos eli ensihoitolääkärit, Ammattikorkeakoulujen ensihoidon opettajat, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Tehy ja Systole.
  
 
Ura potilaan asialla
 
 Sederholm aloitti SPR:ssä, josta hänet pyydettiin tekemään sijaisuuksia helsinkiläiseen ambulanssiyritykseen. Lopulta varaosa-ala jäi ja ambulanssisijaisuuksista tuli vakituinen työ. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajaksi valmistuttuaan hän pääsi Vantaan kaupungin sairaankuljetukseen töihin, missä hän toimi myöhemmin vastaavana sairaankuljettajana. Sittemmin toiminta siirrettiin terveyskeskukselta pelastuslaitokselle. Pelastuslaitosaikana Sederholm opiskeli sairaanhoitajaksi ja siirtyi opettajaksi Pelastusopistoon Kuopioon. Pelastusopistossa Sederholmin vastuulla oli opetuksen lisäksi työsuojelu. Myöhemmin hänet valittiin ensihoitoyksikön päälliköksi. Hän jäi eläkkeelle marraskuussa 2010.
Sederholm ei unohtanut työuransa aikana, mistä hän oli lähtenyt. Hän toimi SPR:n ja VAPEPA:n kouluttajana.
Ensihoidon edunvalvontaa hän on tehnyt pitkään Ensihoitoalan Liiton puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Ura jatkuu.
- Vanhana kalkkiksenakin vielä uskon, että kaikkea en ole vielä tehnyt.
 
Katso Heikki Sederholmin videohaastattelu Systolen verkkosivuilta.
Tämä juttu on julkaistu Systolessa 1/2011.
 
TEKSTI MARKO PARTANEN FOTO JUHA-PEKKA LAAKSO

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.