• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

James Boyd väitteli opioidimyrkytyksistä

Anestesiologi James Boyd väitteli opioidimyrkytyksistä sairaalan ulkopuolella. Väitöstilaisuus oli Helsingin yliopistolla 15.10.2011.
Erääksi tärkeimmäksi asiaksi hän nostaa ennalta ehkäisevän työn.

Boyd_2James Boyd on ollut mukana A-Klinikka säätiön ylläpitämässä Helsingin Vinkissä 10 vuoden ajan. Vinkissä huumeiden käyttäjiä koulutetaan, heille pidetään luentoja ja harjoituksia.
- Olen käynyt kertomassa, miten yliannostus tunnistetaan, miten tilanteessa annetaan apua, miten soitetaan asianmukainen hätäpuhelu, mitkä ovat sekakäytön vaarat, mitkä myötävaikuttavat yliannostukseen ja miten siihen pitäisi reagoida. Anne-nukella on opeteltu puhallus-painanta -elvytystä ja kylkiasentoon asettamista, Boyd luettelee
Hän kertoo, että tietoa on tullut myös takaisin päin: mitä aineita sillä hetkellä käytetään, käyttötapoja ja käyttäjien omakohtaisia kokemuksia.
Boyd on kertonut helsinkiläisistä auttajista, että joskus valkotakkisten sijasta voikin tulla mustapukuisia palomiehiä, mutta heitäkään ei tarvitse pelätä. He osaavat samat asiat kuin valkotakkisetkin.
- Käyttäjät ovat vastaanottavaisia ja kuuntelevat pitkiäkin luentoja ihan hiljaa. He ottavat asioihin kantaa ja ovat saamastaan tiedosta kiitollisia. Joukosta löytyy yliannostuksen kokeneita, nähneitä ja hoitaneita käyttäjiä.

James

Teksti Marko Partanen
Foto Juha-Pekka Laakso


Boydin väitöksestä lisää Systolessa 5/2011.James Boydin väitös:
Treatment of illicit opioid and γ-hydroxybutyrate overdose by Helsinki Emergency Medical Services.
(Laittomien opioidi ja gamma-hydroksibutyraatti yliannostusten hoito Helsingin Ensihoitopalvelun toimesta.)

Osatyöt:

I. Boyd J, Randell T, Luurila H, Kuisma M. Serious overdoses involving buprenorphine in Helsinki. Acta Anaesthesiol Scand 2003;47:1031-3. (Buprenorfiiniin käyttöön liittyvät vakavat yliannostukset Helsingissä.)

II. Boyd JJ, Kuisma MJ, Alaspaa AO, Vuori E, Repo JV, Randell TT. Outcome after heroin overdose and cardiopulmonary resuscitation. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:1120-4. (Sydänpysähdyksestä elvytettyjen heroiini yliannostuspotilaiden selviytyminen.)

III. Boyd JJ, Kuisma MJ, Alaspaa AO, Vuori E, Repo JV, Randell TT. Recurrent opioid toxicity after prehospital care of presumed heroin overdose patients. Acta Anaesthesiol Scand 2006;10:1266-70. (Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon jälkeen uusiutuva hengityslama heroiiniyliannostuspotilailla.)

IV. Boyd JJ, Kyttä JV, Aittomäki JV, Rosenberg PH, Seppälä TA, Randell TT. Cardiovascular changes after naloxone administration in propofol-sedated piglets during opioid overdose. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:1271-6.  (Naloksonin aiheuttamat muutokset sydän- ja verenkiertoelimistössä propofolilla sedatoiduilla porsailla opioidiyliannostuksen aikana.)

V. Boyd JJ, Kuisma MJ, Randell TT. -hydroxybutyrate and -butyrolactone overdoses involving injecting drug users in Helsinki in submission (Gammahydroksibutyraatti ja gammabutyrolaktoni yliannostukset ja piikkihuumeiden käyttö Helsingissä.)

Linkki väitökseen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7127-0


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.