Järjestyksenvalvojat elvyttivät naisen rautatieasemalla

Järjestyksenvalvojien nopea toiminta tuotti erinomaisen tuloksen Helsingin päärautatieasemalla 26.10. kun paikallisjunaan nousemassa ollut nainen lyyhistyi elottomana asemalaiturille.

53-vuotias nainen lyyhistyi äkisti asemalaiturille paikallisjunaan noustessaan Helsingin päärautatieasemalla.
Hätäkeskuspäivystäjä hälytti ambulanssin lisäksi paikalle  järjestyksenvalvojat defibrillaattorin kanssa. Järjestyksenvalvojat käyttivät defibrillaattoria nopeasti ja tehokkaasti. Ensihoitohenkilöstön saapuessa paikalle potilas oli jo palaamassa tajuihinsa. Potilas kuljetettiin jatkohoitoon Meilahden sairaalaan ja hän on tällä hetkellä toipumassa tapahtumasta.
Järjestyksenvalvojien toteuttamalla defibrillaatiolla on viimeisen 12 vuoden aikana hoidettu menestyksellisesti useita potilaita, mutta nyt ensimmäistä kertaa toiminta oli niin tehokasta, että sen ansiosta vältyttiin myös raskaalta tehohoidolta.

Äkillinen sydänpysähdys voi olla sydänsairauden ensimmäinen oire. Tehokas auttamisketju parhaimmillaan nopeuttaa defibrillaatiota useilla minuuteilla, pelastaa ihmishengen ja säästää potilaan pitkältä, raskaalta ja kalliilta tehohoidolta. 
Yleisin sydämen pysäyttävä rytmihäiriö on kammiovärinä. Kammiovärinässä ainoa sydämen käynnistävä hoito on defibrillaattorilaitteella annettava sähköisku eli defibrillaatio. Defibrillaatio tulisi suorittaa viiden minuutin sisällä sydänpysähdyksen alusta, jotta potilaan toipuminen olisi todennäköistä. Mitä nopeammin pysähtynyt sydän käynnistyy, sitä vähemmän teho- ja sairaalahoitoa potilas yleensä tarvitsee.
Neuvovien puoliautomaattisten defibrillaattoreiden avulla myös muut kuin ensihoidon ammattilaiset voivat suorittaa defibrillaation. Puoliautomaattiset defibrillaattorit tunnistavat kammiovärinän ja ohjaavat käyttäjäänsä defibrilloimaan ääni- ja kuvaohjeiden avulla. Laite ei anna sähköiskua ellei potilaalla ole kammiovärinää, mikä takaa turvallisuuden myös silloin kun laitetta käyttää maallikko.
Koska ambulanssi tavoittaa sydänpysähdyspotilaan vain harvoin alle viidessä minuutissa, monissa maissa on alettu kouluttaa myös muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia aloittamaan sydänpysähdyspotilaan alkuhoito eli painelu-puhalluselvytys sekä defibrillaatio puoliautomaattista defibrillaattoria käyttäen. Myös Helsingissä on riskianalyysin perusteella useisiin julkisiin tiloihin sijoitettu neuvovia puoliautomaattisia defibrillaattoreita 1990-luvun lopulta lähtien yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja HYKS:n Ensihoitoyksikön kanssa. Näiksi riskikohteiksi on määritetty Helsingin päärautatieasema, Stockmann keskusta, Länsisatama, Itäkeskuksen kauppakeskus, Kamppi keskus, Messukeskus sekä matkustajasatamaterminaalit. Kohteissa laitteiden käyttöön on koulutettu ensisijaisesti järjestyksenvalvojia ja joissakin tapauksissa muuta henkilökuntaa.