• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Nainen ambulanssissa

Opinnäytetyö selvittää naisen roolia ja asemaa miesvaltaisessa ambulanssityössä.
Halutut haastateltavat löytyivät Systolen verkko- ja Facebook -ilmoituksilla kahdessa päivässä. Haastateltavien etsiminen on lopetettu.Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat Jonna Soinvirta ja Emmi Saukkosaari selvittävät opinnäytetyönään minkälaiseksi naisen asema ja rooli on muodostunut miesvaltaisessa ambulanssityössä.
Opinnäytetyötä varten etsitään ensihoitaja amk -koulutusohjelmasta valmistuneita sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa työskenteleviä naisia. Heidät haastatellaan kevään 2012 aikana.

Tekijät kommentoivat ilmoittelua:

"Systolen ilmoitus todella tuotti tulosta, suuri kiitos siitä! Jo ensimmäisenä päivänä olemme saaneet melkein kokonaisuudessaan haastateltavan joukon kasaan. Mielenkiintoa aiheeseemme tuntuu olevan haastatteluun osallistuvien lisäksi myös muilla alalla työskenteleville. Naiset, jotka ovat ottaneet yhteyttä, ovat pitäneet aihevalintaamme ajankohtaisena ja ovat innoikkaana osallistumassa haastatteluun. Ei ole siis varmaankaan
tarvetta pitää ilmoitusta koko kuukautta internetissä. Ilmoitamme kun olemme saaneet haastateltavan joukon kasaan."

Terveisin Jonna Soinvirta ja Emmi Saukkosaari

Riittävä määrä haastateltavia löytyi Systolen verkko- ja Facebook-ilmoittelulla kahdessa päivässä. Systole julkaisee aiheesta tekijöiden kirjoittaman jutun, kun työ valmistuu.


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.