Tee diabeteksen riskitesti

Puolet suomalaisista on tehnyt diabeteksen (tyyppi2) riskitestin. Kymmenen vuotta sitten Suomessa kehitetty testi toimii hyvin, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Riskitestin voi tehdä perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai internetissä.

Kehon mittoihin, ruokailu- ja terveystottumuksiin sekä perinnöllisyyteen liittyvä testi ennustaa hyvin riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen. 

Timo Saariston väitöstutkimuksen mukaan joka neljäs 55-64 -vuotias suomalainen on suuressa vaarassa sairastua tyypin 2 diabetekseen.
Joulukuussa 2011 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan lihavuus ja sokerihäiriöt ovat hyvin yleisiä keski-ikäisillä suomaisilla.
Testin avulla sairastumisriski voidaan seuloa. Riskiä voidaan pienentää yksinkertaisilla elintapaneuvoilla. Neuvot tähtäävät laihtumiseen.

Saariston tutkimuksen mukaan suuressa diabetekseen sairastumisvaarassa olevista miehistä 43 prosenttia on myös suuressa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonisairauteen ja 42 prosenttia suuressa kuolemanvaarassa sydän- ja verisuonisairauden vuoksi.

- Diabeteksen sairastumisriskiä voi vähentää painoa pudottamalla. Paino laski viisi prosenttia tai enemmän 17,5 prosentilla tutkimukseen osallistuneista henkilöistä, jolloin sairastumisriski diabetekseen väheni 69 prosenttia verrattuna ryhmään, jonka paino ei muuttunut, Saaristo kertoo.

Riskitestiin tästä