HUS hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen

 

HUS:n hallitus hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen koko erityisvastuualueellaan.  HUS jakaa ensihoitopalvelut seitsemälle alueelle: Hyks Helsinki, Hyks Jorvi, Hyks Peijas, Hyvinkään sairaanhoitoalue, Lohjan sairaanhoitoalue, Porvoon sairaanhoitoalue ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue.
Palvelutasopäätös tulee voimaan jokaisella alueella sitä mukaa kun järjestämisvastuu siirtyy HUS:lle.  Hyvinkää ja Porvoo aloittavat uuden mallin mukaiset ensihoidon järjestelyt jo ensi vuoden alusta. Hyvinkää on tehnyt Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintasopimuksen. Porvoo puolestaan on sopinut ensihoidon tehtävistä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
Ensihoidon palvelutason perustan muodostavat palvelun saatavuus ja laatu. Järjestelmä rakennetaan niin, että mahdollisimman moni hätätilanteessa oleva potilas tavoitetaan riittävän ajoissa, hänelle annetaan laadukasta ensihoitoa ja samalla huolehditaan, että hänet kuljetetaan oikeaan hoitopaikkaan. Merkittävä osa ensihoitopalvelujen potilaista on kuitenkin muita kuin hätätilanteessa olevia potilaita. Näiden potilaiden hoidossa korostetaan oikea-aikaista tavoittamista ja prosessin hallintaa.