Hyksin Sydänkeskus hoitaa suoraviivaisesti

 

Hyksin Sydänkeskus aloittanee toimintansa vuonna 2013. Siitä tulee Hyksin tulosyksikkö. Sydänkeskus jaetaan viiteen osastoon, joita johtaa viisi eri ylilääkäriä. Osastot jakautuvat erikoisalojen mukaan: kardiologia, sydänkirurgia, keuhkosairaudet, thorax-kirurgia ja anestesiologia.
Sydänkeskuksen tavoitteena on tehdä potilaan tutkimus- ja hoitoprosessista mahdollisimman suoraviivaista ja tehokasta. HUS:n on tarkoitus myöhemmin perustaa lisää vastaavia keskuksia.