• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Maakunnan ensihoito koko Kainuuseen

Maakunnan järjestämä ensihoitopalvelu laajenee koskemaan koko Kainuuta, kun sen viimeisetkin kunnat Hyrynsalmi, Puolanka ja Ristijärvi otetaan maakunnan ensihoidon omaksi toiminnaksi 1.1.2013.
Systole 6/2011 -lehdessä tarkemmin sekä Kainuun maakunnan ensihoidosta ja riskianalyysistä.

Kainuun maakunnan sosiaali- ja teveyslautakunta päätti ottaa maakunnan ensihoidosta puuttuvat kunnat Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven omaksi toiminnaksi vuodesta 2013 alkaen. Maakunta on järjestänyt ensihoidon Hyrynsalmella, Puolangalla ja Ristijärvellä aiemmin ostamalla palvelut HES:ltä. Kun sopimus HES:n kanssa päättyy 2012, kattaa maakunnan ensihoitopalvelu koko Kainuun.
Samalla lautakunta päätti palvelutasosta, jonka työkaluna käytettiin muun muassa vastaavan ensihoitajan Ari Ehrolan Kainuun ensihoidon riskianalyysi -tutkimusta. Kainuussa parannettiin ensihoidon saatavuutta Ehrolan riskianalyysissä perustelulla tavalla. Palvelutasopäätöksen tultua voimaan hoitotason ambulansseja lisätään kolmella yksiköllä. Kainuussa päivystää 1.1.2013 alkaen viisi hoitotason ambulanssia. Ehrolan tutkimukseen pohjautuu myös välittömän lähtövalmiuden lisääminen. Kun ambulanssien päivystysaikoja tarkastetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti, niin joka kuntaan saadaan vähintään joka päivä klo 8-20 päivystävä ambulanssi.
Ehrola on tyytyväinen tutkimuksensa vaikutuksiin.
- Pidän tätä jonkinlaisena päänavauksena, näin voitaisiin tehdä muuallakin. Toisaalta olen tyytyväinen siihen, että lautakunnassa kuunneltiin asiantuntijoita ja päätettiin parantaa kuntalaisten saamaa palvelua, vaikka päätös aiheuttikin merkittävän lisäerän ensihoidon kuluihin, vastaava ensihoitaja Ari Ehrola sanoo.

Ari Ehrola kirjoittaa Systolessa 6/2011 tekemästään tutkimuksesta.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.