• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Vastasyntyneen vaarat sairaalan ulkopuolella

Vastasyntyneen lämpimänä pitäminen sairaalan ulkopuolella Suomen olosuhteissa on vaikeaa.Vastasyntyneen lämpimänä pitäminen sairaalan ulkopuolella on vaikeaa, eteenkin talvella. Lämpimänä pitäminen on ollut vaikeaa silloinkin, kun vastasyntynyttä on siirretty suunnitellusti lämmitettävässä kuljetuskaapissa sairaalasta toiseen.
Eräs suurimmista pulmista on, miten sairas ja verenkierroltaan heikko lapsi saadaan pidettyä lämpimänä.

Vanhoista tutkimuksista tiedetään, että vastasyntyneiden mortaliteetti kasvaa, kun lämpö laskee alle 34 asteen. Eräässä abstraktissa kuvattiin, että vastasyntynyt oli pantu märkänä pussiin ja peitetty, kuten tehdään sairaalassa alle 1 kg tai alle 1,5 kg vastasyntyneiden kanssa.
Ambulanssissa äidin rintojen väli ei yksin riitä lapsen lämpimänä pitämiseen, ja joskushan äitikin voi olla huonokuntoinen. Kapaloinnin lisäksi voidaan käyttää hot-cold –geelipusseja ja lämpöpatjoja, kun lapsi on ensin kuivattu huolellisesti taipeita myöten. Ambulanssin sisälämpötila tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nostamaan 26-27 asteeseen. Lopulta lapsen paikka on aina äidin rinnan päällä, jossa imeminenkin on mahdollista.

Sairaalan ulkopuolella vastasyntynyttä uhkaavat kylmyys ja matala verensokeri.

Aiheesta lisää helmikuussa 2012 ilmestyvässä Systolessa.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.