EPSHP:n hallitus: Ensihoito omaksi toiminnaksi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti esittää shp:n valtuustolle, että ensihoidon palvelutasopäätös vahvistetaan suunnitellulla tavalla.


EPSHP:n hallitus esittää muun muassa, että shp järjestää ensihoitopalvelun omana toimintanaan. Shp:n tulee sopia ensihoitoon liittyvien toimintojen ostamisesta palveluja kunnille myyvien yritysten kanssa. Ensihoidon kustannukset suunnitellaan jaettavaksi vuodesta 2013 alkaen siten, että 60 % tulee asukaslukuperusteisesti ja 40 % suoriteperusteisesti.

EPSHP haluaa koko ensihoitopalvelun omaksi toiminnakseen, siirtokuljetuksineen päivineen.
 Kuntakierroksella olleet palvelutasopäätösesitykset aiheuttivat vastustustakin, sillä toimintaan esitetään palvelutason nostoa, mikä lisää merkittävästi kustannuksia.

Etelä-Pohjanmaalla on tehty periaatepäätös siitä, että ensihoito otetaan joko sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi tai koko palvelu kilpailutetaan yhdelle isolle toimijalle. Tämä on saanut myös alueen yksityiset sairaankuljetusyritykset asettumaan hankkeen taakse. Kolmestatoista yrityksestä vain kaksi ei kannata esitystä.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon pieniä perheyrityksiä, joissa sukupolvenvaihdokset ovat näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Monet perheenjäsenet ovatkin ilmaisseet halunsa siirtyä mieluummin sairaanhoitopiirin palvelukseen kuin jatkaa perheyritystä.

Terveyskeskukset ovat siirtyneet asiassa puolustuskannalle. He ovat heränneet ajatukseen, että osa niiden määrärahoista siirtyy päätöksen voimaan tullessa erikoissairaanhoidolle, pois perusterveydenhuollolta.

Etelä-Pohjanmaalla suunnitellaan pelastustoimen kanssa tiivistä yhteistyötä, esimerkiksi yhteistä asemaverkkoa. Se lisäisi myös pelastustoimen ja ensihoidon yhteistä koulutusta ja synergiaa.

Etelä-Pohjanmaalla useimmat paloasemat ovat sopimuspalokuntien hallinnassa. Neuvotteluissa sopimuspalokunnat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä siihen, että asemille saataisiin jatkuvaa toimintaa. Luonnollisesti sekin on palokuntien mieleen, että asemaverkostoa tultaisiin tämän suunnitelman pohjalta uudistamaan ja remontoimaan.

Etelä-Pohjanmaalle esitetään 15 koko ajan päivystävää ambulanssia ja kenttäjohtoyksikkö. Lisäksi on 10 yksikköä, jotka poistuvat hiljaiseksi yöajaksi valmiudesta. Varallaolotyöaikaa ei ole. Päätoimista henkilökuntaa on noin 190.