Jarmo Lahtelalle Ihmisen parhaaksi -palkinto

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vt. ensihoitopäällikkö Jarmo Lahtela palkittiin Ihmisen parhaaksi -palkinnolla.
- Palkinto tuli täysin puskista. On hienoa, että se tuli nyt ensihoidolle, joka on sairaanhoidon sisällä marginaalinen osa. Vieläkin monesti sairaanhoidossa ajatellaan, että ensihoito on pakettiautolla ajamista ja kuljettamista, Lahtela sanoo.
Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt hoitotyötä ja väestön hyvinvointia.


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vt. ensihoitopäällikkö Jarmo Lahtela palkittiin Ihmisen hyväksi -palkinnolla. Hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Etelä-Pohjanmaan ensihoidon uudistusta sekä siihen liittyvää ensihoidon palvelutasopäätöstä. Hän on mm. ollut kartoittamassa ensihoidon nykytilaa sairaanhoitopiirissä, tuottamassa ensihoidon toimintaohjetta ja valmistelemassa ensihoidon palvelutasopäätöstä. Lahtela on myös koordinoinut ja toteuttanut ensihoitohenkilöstön täydennyskoulutusta ja ammattitaidon testausta. Hän toimii edelleen ensihoidon sivutoimisena tuntiopettajana ja opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotiedettä, pääaineenaan julkisjohtaminen.
Viimeisen kymmenen vuoden ajan Lahtela vastannut Etelä-Pohjanmaan palokuntien ensiapu- ja ensivastekurssien vetämisestä sekä pitänyt täydennyskoulutuksia. Näitä tehtäviä Lahtela on ensin hoitanut vapaaehtoistoimintana, mutta sittemmin tehtävät ovat muuttuneet osaksi virkatyötä.

Vapaaehtoistyönään Lahtela on lisäksi suunitellut ja toteuttanut maakuntajoukkojen reserviläisten kenttälääkintäkoulutusjärjestelmää. Ensiapu- ja ensihoitokoulutuksia ja valistustilaisuuksia hän on pitänyt monille eri harraste- ja ammattiryhmille.
Viimeiset parikymmentä vuotta ensihoito on täyttänyt suuren osan Jarmo Lahtelan elämää. Ensihoito on ollut hänelle sekä kutsumusammatti että harrastus. Suurimpana mielenkiinnon kohteena on ollut niin ammatillisesti kuin vapaaehtoistoiminnankin kautta ensihoidon kehittäminen eri tavoin. Lahtelan kiinnostus ensihoitoa kohtaan syttyi Pelastusopiston pelastajakurssilla Kuopiossa.
- Pelastajakurssille mennessäni minulla ei ollut ensihoitotehtäviä kohtaan mitään kiinnostusta. Kipinä syttyi pitkälti osaavien opettajien ja hyvien työharjoitteluohjaajien vaikutuksesta, Lahtela sanoo.
Ihmisen parhaaksi -palkinto luovutettiin Sairaanhoitajapäivien avajaisjuhlassa Helsingissä 22.3.2012. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa. Palkinto jaettiin viidennen kerran ja se myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt hoitotyötä ja väestön hyvinvointia. Tärkeitä palkintokriteerejä ovat toiminnan rohkeus, ajankohtaisuus, käytännönläheisyys ja asiakaskeskeisyys. Palkinnon avulla Suomen sairaanhoitajaliitto muistuttaa, että sairaanhoitajat hoitavat koko väestöä samalla, kun toimivat yksittäisen potilaan hoitajana, edunvalvojana ja puolestapuhujana. Palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö.