Lahtela: Ensihoidon ydinosaaminen esiin

Lahtela web
Jarmo Lahtela pitää sairaanhoidosta saamaansa tunnustusta isona asiana ensihoidolle.
Etualalla Metropolian ensihoidon opiskelijat Sairaanhoitajapäivien messuosastollaan. Kuva: Juha-Pekka Laakso

Jarmo Lahtela palkittiin Ihmisen parhaaksi -palkinnolla sairaanhoitajapäivillä Helsingissä.

- Hienoa, että palkinto tuli nyt ensihoidolle, joka on sairaanhoidosta marginaalinen osa, Lahtela sanoo.
Laajan sairaanhoitajakansan hän toivoisikin ymmärtävän paremmin ensihoitajien itsenäistä työtä.


Jos Lahtelaa pyydettäisiin avaamaan ensihoitoa laajalle sairaanhoitajakunnalle, hän kertoisi ensihoidon ydinosaamisalueesta.

- Ensihoitotyön ydinosaamista on itsenäinen päätöksentekokyky koskien muun muassa työdiagnooseja, hoidontarpeen arviointeja ja hoitopäätöksiä sekä tilanteen vaatiessa myös priorisointeja. Virheellisestä ajatuksesta ambulanssilla ajosta ja kuljettamisesta olisi jo päästävä eroon.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkönä työskentelevä Lahtela kaipaa edelleen keikoille.
- Teen jonkin verran viellä työvuoroja ambulanssissa. Vaikka suurin osa keikoista onkin rutiinitasolla hoidettavissa, niin keikoissa viehättää ennalta arvaamattomuus ja odottamattomat tilanteet, joiden takia on rutiinitehtävilläkin oltava hereillä, Lahtela sanoo.
Hän kiittelee myös ensihoidon työyhteisöä, mihin on aina kiva palata.
Lahtelalle ensihoidossa mielenkiintoista on viime aikoina ollut alueen ensihoitojärjestelmän uudelleen luominen.
- Hienointa on ollut saada olla luomassa uutta. Sairaanhoitopiirissämme päätettiin ensihoidon uudistusprosessin alussa, että suunnittelu tehdään puhtaalle paperille; mietitään mikä on paras totetutettavissa oleva malli ensihoidollemme välittämättä siitä miten ennen on tehty tai miten muualla tehdään. Näin teimmekin, vaikka kävimmekin vikasta vuoropuhelua muiden sairaanhoitopiirien kanssa, Lahtela sanoo. 
EPSHP:n uusi järjestelmä hyväksyttiin käyttöön suunnittelijoiden esittämällä tavalla.
Jos Lahtela saisi korjata sormia napsauttamalla jonkin asian ensihoidossa, niin se olisi ensihoitajien palkkaus.
- Haluaisin, että ensihoitotyön vaativuus arvioitaisiin palkan määräytymisen perustaksi. Nykyisissä järjestelmissä ensihoitotyö viedään usein palkkataulukkoon, jonka suunnittelussa historiasta johtuen ei ole otettu huomioon ammattiryhmäämme työn nykyisillä vaatimuksilla, Lahtela sanoo.

Lahtelan saama Ihmisen parhaaksi -palkinto myönnetään vuosittain merkittävästä hoitotyötä ja väestön hyvinvointia edistävästä työstä. Tärkeitä kriteerejä  ovat rohkeus, ajankohtaisuus, käytännönläheisyys ja asiakaskeskeisyys. Palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö ja sen jakaa Sairaanhoitajaliitto.

Teksti Marko Partanen

Kuva Juha-Pekka Laakso

Lue tästä toinen juttu aiheesta http://www.ensihoidontiedotus.fi/jutut/176-jarmo-lahtelalle-ihmisen-parhaaksi-palkinto