• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Tarkastettu-kortit kolariautoihin

korttinetKeski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lääkintäesimies Janek Andersson kehitteli ketjukolareita ja kolarisumia varten menetelmän tarkastettujen autojen merkitsemistä varteen.Isojen liikenneonnettomuuksien yhteydessä pohditaan usein, miten tarkistetut autot merkitään. Ilman merkintää ulkoapäin on usein hankalaa todeta mitkä autot ovat tarkastettu ja todettu tyhjiksi ja missä on potilaita sisällä. Yleinen käytäntö tarkastettujen autojen merkitsemisestä puuttuu.
Lääkintäesimies Janek Andersson suunnitteli START-luokittelujärjestelmästä modifioidun menetelmän, jossa tarkastettuun autoon laitetaan joko "Tarkastettu potilaita" - tai "Tarkastettu tyhjä" -kortti.
Kortit on painettu erivärisille toisistaan erottuville pohjille. Kiinnitysmekanismi on yhtenevä luokittelukorttien kanssa. Tarkastuskortit kiinnitetään esimerkiksi usean ajoneuvon ketjukolarissa onnettomuusauton kuljettajan puoleiseen peiliin tai rakenteeseen, vaikkapa antenniin, josta se voidaan havaita jo kaukaa.
Luokittelun ensimmäisinä aloittaneiden yksiköiden perässä saapuvan henkilöstön on helpompaa aloittaa työnsä, kun tarkastetut alueet ovat selkeästi näkyvissä. Luokittelua johtavan henkilön on niinikään helpompi suunnitella resurssejaan ja johtaa työtä, kun etenevän työn jälki on nähtävissä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos käyttää monipotilastilanteissa START-luokittelujärjestelmää, jossa potilaat merkitään primääriluokittelussa laittamalla kiireellisyysluokan värinen kortti kuminauhalla potilaan käteen.


 


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.