• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Puoli valtakuntaa ei riitä

Vuonna 2003 perustettu Suomen Traumahoitajayhdistys ry pyrkii kehittämään traumapotilaiden hoitoa. Yhdistys on pyörinyt samoilla jäsenmäärillä kohta vuosikymmenen. Nyt kaivataan riveihin vahvistusta, myös ensihoidosta.

Idea traumahoitajille tarkoitetusta yhdistyksestä syntyi alun perin 2000-luvun alussa, osana suurempaa hanketta kehittää traumapotilaan hoitoa. Perustajajäsen, sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja yhdistyksen koulutussihteeri Juhapetteri Jääskeläinen kertoo, että mallia yhdistykselle haettiin Ruotsista. Suomeen tehtiin vastavierailu, kun naapurimaan traumakoordinaattori kävi yhdistyksen ensimmäisillä Traumapäivillä luennoimassa traumahoitajalta vaadittavasta asenteesta. Sittemmin yhteistyötä yhdistysten välillä on ollut vähemmän.
Traumapäiviä on kuitenkin järjestetty tähän mennessä jo viidettoista. Traumapäivät toimivat paitsi tiedonlisäystilaisuuksina, myös rekrytointitapahtumina.
- Jäsenmäärillä ja traumapäivillä on selkeä yhteys. Nousukausi koetaan aina päivien yhteydessä, valitettavasti ajan kanssa osa kuitenkin lipuu pois. Tämä selittänee sen, että kokonaismäärä pysyttelee 200 paikkeilla, Jääskeläinen harmittelee.
Traumapäivien lisäksi yhdistys ylläpitää toimintaa omalla lehtijulkaisulla sekä Suomen Traumatologi yhdistyksen kanssa järjestettävillä kursseilla.

Traumapotilaan hoidon kehittäminen, tapahtuu traumapotilaiden kanssa työskentelevien ammattitaitoa kehittämällä. Jääskeläinen toteaa, kuten yhdistyksen säännöissäkin kerrotaan, että ajatuksena on järjestää koulutusta hoitoketjun jokaiselle lenkille.
- Yhdistyksen pyrkimyksenä on tiedon lisääminen siitä, mitä potilaan hoidon eri vaiheissa tapahtuu tai tulisi tapahtua. Yhdistyksen tavoitteisiin päästäisiin parhaiten, kun edustajia olisi mahdollisimman monesta ammattikunnasta. Sääntöjen mukaan jäsenen tulee olla terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut tai muu hallituksen sopivaksi katsoma henkilö. Yhdistykseen kuuluukin niin lääkintävahtimestareita, sairaanhoitajia, tehohoitajia, palomies-sairaankuljettajia kuin ensihoitajiakin, Jääskeläinen luettelee.
 
Traumapotilaan hoito on tiimityöskentelyä.
- Yksittäisellä sankarilla ei tehdä yhtään mitään, riippumatta siitä ollaanko kentällä vai sairaalan sisällä. Traumahoitajalta vaaditaan rohkeutta, uskallusta puuttua asioihin ja sanoa ääneen, jos esimerkiksi lääkäri on tekemässä huonon päätöksen, tai toiminta on muuten järjestäytymätöntä. Pitää myös uskaltaa myöntää, jos ei itse osaa jotakin. Vaativan potilaan hoidossa oppii aina jotain uutta ja hoitajalta vaaditaan siksi tietynlaista nöyryyttä varmuuden rinnalla.
Jääskeläinen painottaa, että kuten kaikkien potilaiden kohdalla, on hoitajien kiinnitettävä erityistä huomiota kommunikaatiotaitoihin.
- Jokaisen tulisi käyttää samoja käsitteitä, että ymmärretään mistä toinen puhuu. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että koulutukset tavoittaisivat ja kiinnostaisivat mahdollisimman monia. Silloin saisimme yhteiset toimintamallit joka alueelle.
Yhdistyksen tulevaisuuden tavoitteet on asetettu korkealle.
- Jos pystyisimme viemään toimintaa pidemmälle ja saisimme järjestettyä valtakunnallista koulutusta, voitaisiin ajatella, että ehkä Suomessa olisi ensi vuosikymmenellä sertifioituja traumahoitajia, Jääskeläinen ehdottaa.

Palataksemme rakkaaseen naapuriimme, olisi meillä Jääskeläisen mukaan Ruotsilta vielä opittavaa.
- Ruotsissa järjestelmällinen valtakunnallinen traumakoulutus toimii ja siihen mekin pyrimme. Tähän päästäksemme meidän on kuitenkin verkostoiduttava paremmin.
Jääskeläinen toteaa, että tämä tarkoittaa yhdistyksen tunnettavuuden ja kiinnostavuuden lisäämistä Helsinki-Turku-Tampere-akselin ulkopuolelle.
- Syksyn traumapäivien pitopaikaksi on osittain myös tästä syystä valikoitunut Oulu. Yhdistyksen kokoonpano on tällä hetkellä hyvin eteläsuomalainen ja haluaisimme ehdottomasti sekä jäseniksi, että hallitukseen lisää porukkaa vähintään jokaisesta yliopistollisesta sairaalasta, Jääskeläinen kutsuu.
Seuraavat traumapäivät järjestetään Oulussa 10-11.10.2012 hotelli Lasaretissa, yhdessä Suomen Traumatologiyhdistyksen kanssa. Lisätietoja saa päivistä ja yhdistyksen toiminnasta osoitteesta www.strhy.fi

 

Teksti Enni Juusela

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.