• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

IUPL:lla työkalu opiskelijanohjaukseen

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on otettu syksyllä käyttöön uudenlainen opiskelijaohjauksen työkalu.


IUPL:ssä kaikki tulevat opiskelijat ohjataan jatkossa uuden ohjausrungon mukasesti. Ohjausrungon avulla pyritään varmistamaan jokaiselle opiskelijalle yhtenäinen, kattava ja laadukas ohjaus, varmistamaan olennaisten ohjauksellisten ja oppimista tukevien menetelmien käyttö sekä säilyttämään työntekijän vapaus ohjata jatkossakin omalla persoonallisella tavallaan. IUPL:n pyrkii lanseeraamaan ohjausrunkonsa ensi vuonna mahdollisesti myös muihin pelastuslaitoksiin ja sairaanhoitopiireihin.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.