• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Harjoituksen suunnittelu on työlästä

Saarijärvellä järjestettiin liikenneonnettomuusharjoitus, koska alueella oli aloittanut uusi toimija ja suurin osa henkilöstöstä oli vaihtunut. Sydän Hämeen Ensihoito Oy toivotettiin tervetulleeksi kuuden potilaan ja joukkuelähdön harjoituksella. Valmistelut vaativat töitä.


Skenaarioksi valikoitui kahden auton risteyskolari 80 km/t:n alueella. Onnettomuudessa oli kuusi altistunutta: 2 punaista, kolme keltaista ja yksi vihreä potilas. Harjoitushälytys annettiin Keski-Suomen hätäkeskuksen vasteen mukaisesti: Ilmari-kopteri, kaksi ambulanssia, pelastusyksiköt sekä keskussairaalan valmiushälytys.
Harjoituksen onnettomuuspaikka sovittiin maanomistajan kanssa. Paikallinen hinausliike toimittaa monesti autoja harjoituskäyttöön, nyt niitä ei ollut. Varasuunnitelmana oli saada autot kaupungilta, pakkosiirretyistä autoista. Siinäkin meinasi olla ongelmia, sillä omistusoikeus autoissa siirtyy kaupungille kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun auton omista kuittaa ilmoituksen auton siirrosta. Yleensä kuittausta ei tule, jolloin omistusoikeus siirtyy vasta yhdeksän kuukauden kuluttua.
Harjoitusta varten suunniteltiin hätäkeskukselle viesti- ja hälytysohje. Poliisille ja KSSHP:n ensihoidon vastuulääkärille ilmoitettiin ajoissa harjoituksesta. Poliisi pystyi osallistumaan harjoitukseen, vaikka osallistuminen olikin loppuun sakka epävarmaa. Ylitöitä tämän vuoksi ei saanut syntyä. Keski-Suomen keskussairaala ja Ilmari-kopteri osallistuivat harjoitukseen radion välityksellä. KSSHP:n ensihoidon vastuulääkäri Mikko Lintu ja Saarijärven terveyskeskuksen vastuulääkäri Tero Ventilä olivat tarkkailijoina paikalla. Pelastustoimintaa tarkkaili Keski-Suomen pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjä Tapio Viitanen. Potilaat saatiin paikallisesta SPR:stä.Harjoituksen järjestelyihin tarvittiin 48 puhelua, 22 sähköpostia ja 20 tapaamista. Harjoituksen eri rooleissa oli 51 ihmistä.Palautelomakkeet jaettiin jokaisen osallistujan esimiehelle tai vastuuhenkilölle, mutta palautusprosentti oli huono. Vain pelastustoiminnanjohtaja, lääkintäjohtaja ja tarkkailijat antoivat palautteen.
Harjoituksesta saatiin kuitenkin oppia. Tarkkailijoiden täytyy kuunnella jatkuvasti radioliikennettä. Keskussairaalassakin on osattava virven käyttö ja puheryhmät. Radioliikenteen määrä yllätti sekä ensihoidon että pelastuksen tilannejohtajat, erityisesti Ilmarin aktiivinen osallistuminen Joroisilta käsin.
Potilaan lämpötalouteen pitää kiinnittää huomiota myös pitämällä ambulanssin hoitotila lämpimänä. Nyt hoitotilan ovia pidettiin liikaa auki, vaikka oli kylmä ajankohta.
Potilasluokituksessa sekundääriluokitus tehtiin potilaan päälle asetettujen paperille kirjoitettujen oirekuvausten mukaisesti. Siksi sekundääriluokitus sujui oikeata tilannetta huomattavasti nopeammin.

Teksti Teemu Leivoaro
Kirjoittaja on SH-AMK ja hoitotason ensihoitaja sekä harjoituksen suunnittelija.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.