• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Ensihoitajaopiskelijapäivät Tampereella

 

Uunituoreita kansalaisia, uutukainen lääkärihelikopteri ja räjähdystulipalo keskellä kaupunkia – vauhtia ja vaarallisia tilanteita tarjoiltiin kaksi päivää ensihoidon opiskelijoille. Valtakunnalliset ensihoitajapäivät antoivat kuulijoilleen värikkään läpileikkauksen ensihoidon hoitamisen monipuolisuudesta.

 

porukkakuvaSynnytyksiä ja koptereita

 

Ympäri Suomen maata kahden päivän ajaksi Tampereen Ammattikorkeakoululle oli kokoontunut yli 200 ensihoidon opiskelijaa maamme kahdeksasta ammattikorkeakoulusta. Avauspuheenvuorossaan koulutuspäällikkö Irma Salokoski  kiitteli ensihoidon opiskelijoiden sisua ja sitkeyttä järjestää opiskelijoiden kesken kahden päivän opintopäivät iltaohjelmineen.  ”On erittäin hienoa että kokoonnutte yhteen jo opiskeluaikana, koska jonain päivänä voitte olla vielä työpareina.”; hän totesi.

Ensihoitaja Matti Välikoski ja kätilö Sanna-Kaisa Kukko kuvasivat käytännönläheisesti sairaalan ulkopuolisen synnytyksen haasteita. Vielä kymmenen vuotta sitten sairaalan ulkopuolinen synnytys oli suhteellisen harvinainen. Nyt välimatkat ovat pidentyneet, kulttuurilliset ajatustavat pitävät äitiä viime metreille kotona tai 9:nnen lapsen syntymä voi olla nopea tapahtuma. Siirryttäessä sairaalaa kohden kylkiasento on usein äidille ja sikiön hapen saannille paras vaihtoehto. Kun äiti on vasemmalla kyljellään, hänet voidaan sijoittaa ambulanssissa kasvot hoitajaan päin. Ensihoidon opiskelijat kertoivat, että pohjoisessa Suomessa voidaan muutamissa paikoissa ottaa mukaan vapaaehtoinen eläkkeellä oleva kätilö, jos ensihoidon potilas on raskaana, ja on mahdollista, että synnytys käynnistyy ensihoidon aikana.

Ensihoitaja Kirsi Kaivonen kertasi lapsen anatomiset ja fysiologiset erot. Hän myös painotti opettelemaan kullekin iälle tyypillisiä reagointitapoja. Lapsipotilaan kohtaamisessa kommunikointitaidot ja reagointiherkkyys ovat tilanteen tukiranka. Lisähaasteen lapsipotilaan ensihoitoon tuo se, kun lapsipotilasta lähdetään siirtämään sairaalaan, kotiin jäävät saattavat tarvita lisäapuja, ennen kuin siirtyminen voidaan aloittaa.

Ensihoitokeskuksen vastuulääkäri Anna-Maija Antman kuvasi tämän hetken tilannetta Pirkanmaan lääkärihelikopterin toiminnassa. Ensihoitaja Ville Mikkonen kertoi osuudessaan helikopteri-ensihoitajan toimenkuvasta ja työtehtävistä. Hänen viime aikaisissa työvuoroissaan työtehtävien määrä on vaihdellut kolmesta jopa 16 tehtävään. Helikopterissa toimiva ensihoitaja saa myös perusteet helikopterilla lentämiseen liittyviin tietoihin ja taitoihin. Helikopterin nousut ja laskut tehdään täydessä hiljaisuudessa eli VIRVE-liikenne on poispäältä. Nousujen ja laskujen aikana ensihoitajan tehtävä on mm. toimia tähystäjänä.

Iltajuhlassa testattiin kuntoa ja kestävyyttä. Monipuolisen ohjelman tuoksinassa opiskelijat suorittivat myös visaisen tietokilpailun. Taitokisan osalta voittajaksi selviytyi Kuopion ensihoitajaopiskelijat ja leikkimielisen tietovisan voittajana hehkuttivat Espoon/Metropolian ensihoitajaopiskelijat.

 

Palautteita ja tulipaloa

 

Toisen päivän aamuna ensihoidon pitkänmatkalaiset ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä ja ensihoidon lehtori Tuija Rasku kokosivat yhteen ensihoidon kentältä palautteina tulleita tuntoja ja kokemuksia. Lääkäri Erkkilä muistutti, että harvoin varsinaisesta ensihoidon lääkinnällisestä puolesta tulee valituksia, kun taas lisäselvitykset tai pyynnöt koskevat yleensä kuljettamatta jättämisen perusteita ja ensihoitajien käyttäytymistä potilaan luona.  Elämme aikaa, jossa protokollat ovat haluttua tukirunkoa myös ensihoidossa.  Amerikkalaisissa ensihoidon julkaisuissa on kesän aikana muistutettu useasti TAP (think aloud protocol) –ohjeistuksesta:  Kun teet, kerro se ääneen, ja työtoverisi vahvistaa kuulemansa toistamalla sanomasi.  Ennenkin käytetty mutta nyt protokollaksi saatettu.

Vuosittain Suomessa 200-300 lasta saa vaikean vamman, jonka epäillään syntyneen pahoinpitelyn tuloksena. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 70 alle kouluikäiseen lapseen kohdistunutta pahoinpitelytapausta. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia tulee viranomaisten tietoon vuosittain noin 550. 12-vuoden ikä antaa lapselle oikeuden tehdä myös itse itsestään huostaanottopäätöksen. Luennoija psykologian lehtori Terttu Haataja kertoi, esimerkistä, jossa sinä päivänä kun lapsi täytti 12, hän itse soitti sosiaalipäivystäjälle ja kertoi tarpeestaan ja halustaan päästä pois kotoaan. Lapseen ja nuoreen kohdistuva pahoinpitely/ seksuaalinen hyväksikäyttö edellyttää aina sekä lastensuojelun että terveyden-huollon toimenpiteitä. Lastensuojelulain 40 pykälän 1 momentti velvoittaa viranomaista, joka virkaa tai tointa hoitaessaan on saanut tietää selvästi lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, ilmoittamaan asiasta viipymättä. Jos tilanteeseen puututaan (diagnosointi, perheen kanssa käsittely, tukitoimet), pahoinpitely ei toistu yli 80-90 % tapauksista.

Ensihoitaja Leevi Holopainen kuvasi vuonna 2010 Tampereen keskustassa Hämeenkadun korttelissa ollut ns. Lovehotellin räjähdystulipaloa. Tulipalossa kuoli 3 henkilöä. Heidät löydettiin savun täyttämästä portakoista. Uhrien evakuointia varten paikalle tuotiin aluksi kolme linja-autoa, joista lopulta tarvittiin vain kahta. Haasteellista oli saada tietoa kuinka paljon henkilöitä oli korttelin taloissa. Tärkeiksi nousivat talokohtaiset pohjapiirustukset ja kohdekortit. Räjähdys oli sotkenut sisäisiä talojen rakenteita siten, että kulkeminen ja uhrien löytäminen oli haasteellista. Koska alkuvaiheessa lääkintäesimiehellä oli käytössä kaksi VIRVE-puhelinta, hän pystyi saamaan yhtä aikaa tietoa pelastustoimen tilanteesta ja antamaan saman aikaisesti päivitettyä tilannetietoa ja toimintaohjeita johtamilleen ensihoidon työtiimeille.

Loppusanoissaan lehtori Tuija Rasku, toivoi että ensihoidon opiskelija säilyttäisi kaiken tiedon tulvan ja teknologian keskellä inhimillisyytensä, uteliaisuutensa ja nöyryyteensä täydentää tietämäänsä erilaisten ihmisten niin potilaiden kuin tulevien työtovereiden keskellä.  Kotimatkaevääksi opintopäiville osallistuneet saivat edesmenneen näyttelijän Michael Conradin legendaariset sanat: ”Let´s be careful out there”.  Seuraavana kerran ensihoidon opiskelijat tapaavat Espoossa, Metropoliassa.

Teksti Ensihoitajaopiskelijapäivien toimikunta

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.