• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Markkinatuomioistuin päätti PPSHP:n tapauksesta

Systole (5/2014) kertoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) ja Jokilaaksojen - sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksista. Jutun tekohetkellä asiaa käsiteltiin markkinatuomioistuimessa. Asiaan on saatu päätös, markkinatuomioistuin jätti asian tutkimatta.

Yksityiset palveluntuottajat Med Group Oy, Siikalatvan sairaankuljetus Oy ja 9Lives Oy valittivat PPSHP:n ja pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksista markkinatuomioistuimeen. Sopimusten mukaan pelastuslaitokset saavat hoidettavakseen kiireellisen ensihoidon kokonaisuudessaan PPSHP:n alueella. Yksityiset palveluntuottajat esittivät, että yhteistoimintasopimus ilman kilpailutusta on hankintalain vastainen. Sopijaosapuolet olivat puolestaan sitä mieltä, että sopimus on terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen mukainen. Markkinatuomioistuin päätti jättää valituksen tutkimatta, koska sen mukaan asia ei kuulunut hankintalain soveltamisalaan.
Yksityiset palveluntuottajat eivät tyytyneet markkinaoikeuden päätökseen, vaan veivät sopimuksen korkeimman hallinto-oikeuden punnittavaksi.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.