Potilasvahinkoilmoituksista kolmannes katsottiin korvattavaksi

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin 7 952 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Ilmoitukset lisääntyivät hieman edellisvuoteen nähden.Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna 7952 potilasvahinkoilmoitusta. Ilmoitusten määrä lisääntyi kaksi prosenttia edellisvuoteen nähden. Korvausratkaisun PVK teki 8 502 tapauksesta, joten ratkaisuja annettiin lähes 850 enemmän (11 %) kuin edellisvuonna.

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista noin kolmannes (2 400) katsottiin korvattaviksi. Taso on pysytellyt samana jo useamman vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni 6,6 kuukaudesta 6,4 kuukauteen.