Queen Silvia Nursing Award -stipendi Laura Virtaselle

Metropolian sairaanhoitajaopiskelija Laura Virtanen on voittanut Queen Silvia Nursing Award -stipendin. Stipendin luovutti kuningatar Silvia Ruotsin suurlähetystössä Helsingissä 20.2.2015. Virtanen palkittiin ideastaan Hoitajan HelpDesk.

 

Laura Virtanen palkittiin ideastaan Hoitajan HelpDesk, joka on vanhusten parissa työskenteleville hoitajille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka avulla he voivat konsultoida kollegoitaan.
”Lauran kehittämää palvelua, jonka avulla vanhustenhoidon parissa työskentelevät voivat saada helposti apua ja tukea muilta hoitoalan ammattilaisilta, ei ole yleisesti käytössä. Laura on hyvä esikuva muille sairaanhoitajaopiskelijoille ja sairaanhoitajan ammattia harkitseville, sillä hän on luova ja motivoitunut kehittämään sekä hoitoalaa että omaa osaamistaan”, tuomaristo perustelee.

Queen Silvia Nursing Award on suomalaisille sairaanhoitajaopiskelijoille suunnattu stipendi. Stipendiaatti saa 6 000 euron rahapalkinnon sekä mahdollisuuden yksilöllisesti räätälöityyn harjoittelujaksoon, jonka kesto on puoli vuotta. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy vanhustenhoidon kysymyksiin useista näkökulmista ja saa kallisarvoista kokemusta eri organisaatioista sekä Suomessa että ulkomailla. Myös ammattikorkeakoululle, jossa stipendiaatti opiskelee, myönnetään kunniapalkinto.

Queen Silvia Nursing Award -stipendi jaettiin Ruotsissa ensimmäisen kerran vuonna 2013. Stipendi lanseerattiin 70-vuotislahjaksi kuningatar Silvialle. Palkintona olevan stipendin päämääränä on edistää sairaanhoitajaksi opiskelevien kiinnostusta tulevaisuuden vanhustenhoidon kehittämiseen sekä tarjota heille mahdollisuus omien innovaatioiden luomiseen.

Swedish Care International yhteistyökumppaneineen lanseerasi vuosittain jaettavan Queen Silvia Nursing Award -stipendin Suomeen ensimmäisenä maana Ruotsin ulkopuolella. SCI on ruotsalainen terveydenhuoltoalan organisaatio, joka kehittää hyvän vanhusten- ja dementiahoidon edellytyksiä ja levittää niitä kansainvälisesti.