• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Helsingin pelastuslaitos etsi ratkaisuja ikääntymisen tuomille haasteille

Helsingin pelastuslaitoksen nelivuotinen hanke etsi konkreettisia ratkaisuja pelastus- ja hoitohenkilöstön ikääntymisen aiheuttamiin vaikutuksiin. Hankkeen tuloksena syntyi noin 50 työelämän käytännön kehittämisprojektia ja -esitystä. Hankkeen kohteena olivat palomies-ensihoitajat ja paloesimiehet.

 


Helsingin pelastuslaitoksella ryhdyttiin vuonna 2012 etsimään konkreettisia ratkaisuja palomies-ensihoitajien ja paloesimiesten ikääntymisen vaikutuksiin. Asiaa tarkasteltiin laaja-alaisesti; henkilöstön työterveyden, toimintakyvyn sekä pelastuslaitoksen palvelutason ja talouden näkökulmista.
- Monista vastaavista hankkeista poiketen tässä projektissa ei tarkasteltu, mihin toimiin ryhdytään, kun ikääntyneen henkilön työkyky tai terveys on heikentynyt, vaan koko työyhteisön toimintaa ja työkaaren hallintaa alkaen uuden henkilöstön rekrytoinnista ja tutkintokoulutuksesta sekä jatkuen läpi uran viimeiseen työpäivään saakka, pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Hanke tutki henkilöstöjohtamista, terveyttä, toimintakykyä, osaamisenhallintaa, urasuunnittelua ja työsuhde-ehtojen soveltamista. Osallistavaan hankkeeseen osallistui noin 50 henkilöä, aina pelastuslaitoksen johdosta etulinjan henkilöstöön saakka. Pelastuslaitoksen henkilöstön lisäksi mukana olivat Työterveyslaitoksen, Helsingin kaupungin kaupunginkanslian ja työterveyshuollon asiantuntijoita.
Hanke poiki noin 50 työelämän käytännön kehittämisprojektia ja -esitystä.

Hankkeen mukaan pelastustoimen henkilöstön ikääntymiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, vaan muutoksen hallinta edellyttää laaja-alaista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden yhteistyössä. Ikääntymisen vaikutuksiin voidaan vaikuttaa pelastuslaitoksella, mutta ikääntyminen tulisi hyomioida paremmin myös kansallisissa eläke- ja koulutuspoliittisissa ratkaisuissa.
Vaikka hanke on nyt päättynyt, ei ikääntymisen vaikutuksia ole ratkaistu. Ikääntymisen tuoma muutos tulee jatkossakin edellyttämään systemaattista seurantaa ja kehittämistä, hankkeessa sanotaan.

Pelastustoimen henkilöstön nopea ikääntyminen alkoi vuonna 1989, kun ammatillisesta 55 ikävuoden eläkeiästä luovuttiin ja henkilöstö siirtyi yleisen eläkeiän piirin. Aiemmin pelastus- ja hoitotehtävissä ei ollut yli 55-vuotiaita lainkaan, mutta vuoden 2020 paikkeilla heitä arvioidaan olevan jo noin 30 % henkilöstöstä. Samaan aikaan, kun eläkeikä on noussut, ovat tehtävämäärät ja työn vaativuus lisääntyneet. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan palomiesten terveys alkaa heikentyä selvästi suhteessa pelastustyön asettamiin vaatimuksiin 40 ikävuoden paikkeilla.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.