• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Maan kattava Ensihoidon koulutusverkosto on perustettu

Ensihoidon koulutusvastaavat ovat järjestäytyneet valtakunnalliseksi koulutusverkostoksi.

 

Ensihoidon koulutusverkosto on pelastuslaitosjohtoinen, mutta jäseniksi on kutsuttu myös sairaanhoitopiirien ensihoidon koulutusvastaavat. Ensihoitopäälliköt ja vastuulääkärit ovat nimenneet organisaatioistaan edustajansa.
Koulutusverkoston asiantuntijajäseninä ovat edustajat lääkärihelikoptereista, ensihoitoa opettavista ammattikorkeakouluista, Pelastusopistosta sekä STM:stä. 
Jäsenmäärä tällä hetkellä on noin 90 henkilöä. Uutta jäsenyyttä voi hakea koulutusverkoston puheenjohtajalta.
Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tarkoitus on lähentää eri organisaatioiden välisiä koulutusrajapintoja eri tavoin. Koulutusverkostolla on käytössään materiaalipankki, jota käytetään koulutusmateriaalin jakamiseen ja levittämiseen.

Ensihoidon koulutusverkosto kattaa koko Suomen. Se kuuluu Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ensihoidon palvelualueeseen.

 

Lisätietoja:

Kati Saarikivi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoidon valtakunnallisen koulutusverkoston puheenjohtaja

kati.saarikivi (a) porvoo.fi

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.