• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Avajaiset FinnHEMS 20:n tukikohdassa

Turusta operoivan FinnHEMS 20:n uuden tukikohdan avajaisia vietettiin 8.6.2015. Avajaisseminaarin avasi FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri. Äänessä olivat myös kansanedustaja, STM:n Liisa-Maria Voipio-Pulkki, VSSHP:n johtaja Olli-Pekka Lehtonen ja FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön johtaja Hans Morten Lossius Norsk Luftambulancesta. 

Uutta tukikohtarakennusta pidetään konkreettisena tuloksena pitkäaikaisesta työstä ja jokainen puhuja mainitsi puheessaan sen, minkä useimmat jo tietävätkin; FinnHEMS toiminta on tullut jäädäkseen ja toiminta on syvästi juurtunut Suomalaiseen ensihoitoon. Toiminta on todistettavasti kannattavaa, tutkimustuloksetkin ovat sen varmistaneet. Väestön ikääntyessä, tehtävämäärien lisääntyessä sekä kuljetusmatkojen pidentyessä palveluiden keskittämisen vuoksi, on sekä FinnHEMSin, että koko ensihoidon merkitys korostunut. Kehittämistä pidetäänkin erityisen tärkeänä, jotta tarpeisiin voidaan vastata.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva mainitsi puheessaan ihmishenkien pelastamisen ja työkyvyn palauttamisen lisäksi tärkeäksi asiaksi myös FinnHEMSin kansantaloudellisen merkityksen, vaikkei ihmisille haluakaan hintalappua laittaa. Kanervan mukaan FinnHEMS-toiminta on myös sopiva vastaus ”turbulenssiin”, jonka sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset ensihoidon toimintaympäristössä aiheuttavat. Hän mainitseekin vakaan rahoituspohjan olevan tärkeää toiminnalle.

Sote-uudistuksesta mainitsi myös Liisa-Maria Voipio-Pulkki, hänen mukaansa muutosten tuulissa ensihoidon johtamisen parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Voipio-Pulkki kertoo että ministeriöön on nyt perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on hälytyskriteerien päivittäminen. Sote lakiinkin on tulossa ensihoidon osalta täysin uusi versio edellisen kaatuessa. Tavoitteena on saada näkemysten yhteensovittaminen sairaanhoitopiirien välisille eroille ensihoidon tuottamiselle mm juuri lääkärikopterien osalta. Ministerin mukaan jo ensihoitouudistus on tuonut paljon positiivista ensihoitoon, mutta kehittämisessä on edelleen työtä.
Avajaistilaisuudessa käväisi FinnHEMS 20 päivystysvuorossa oleva henkilöstö, mukaan lukien Turun tukikohdan vastaava lääkäri Petri Aaltonen. Päivystävä yksikkö joutui tosin poistumaan tilaisuudesta jo alkuminuuteilla ensihoitotehtävän kutsuessa. 

Aaltosen mukaan uusi tukikohta parantaa työviihtyvyyttä merkittävästi. Työrauhakin on mietitty mm. parantamalla selvästi rakennuksen äänieristystä lentokentän meluhaitoilta. Myös miehistötilojen erottaminen päivystystiloista takaa Aaltosen mukaan työrauhan ja toisaalta antaa mahdollisuuden rauhallisemmilla hetkillä mennä miehistötiloihin vaikka lepäämään.

Uudet tilat mahdollistavat Aaltosen mukaan myös uudella tavalla työskentelyn; oma kiinteistö tuo mahdollisuuden pitkäjänteiseen työn kehittämiseen, sekä rakennuksessa olevat toimistotilat mahdollistavat paremmin esim. erilaisten ohjeistusten tekemisen sekä muun kehitystyön. Aaltonen uskookin työviihtyvyyden lisääntymisen näkyvän positiivisesti myös yksikön koko toiminnassa ja sanoo tukikohdan juurruttaneen konkreettisesti ja symbolisesti ensihoitolääkäritoiminnan pysyväksi osaksi ensihoitotoimintaa alueella, sekä osana julkista terveydenhuoltoa.

teksti Marjut Makkonen

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.