• Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
Previous Next

USA Ensihoidon palapeli

Minkälaista on työskennellä ensihoidossa Yhdysvalloissa? Hyvä kysymys! 
Jokaisella osavaltiolla on vastuualueensa ensihoidosta, jonka ne ovat järjestäneet vaihtelevalla tarkkuudella. Siksi protokollia on ja ei ole. Palveluntuottajia on yli 20 000 ja ensihoitajiakin todistuksineen ja tutkintoineen moneen lähtöön. Kokonaisuudesta muodostuu erilaisten systeemien palapeli. Brad Boehringer kertoo minkälainen on tyypillinen työvuoro USA:ssa.Tyypillinen työvuoro ensihoitopalvelussa on 12-24 tuntia pitkä. Normaali viikkotyöaika on 36-48t/viikko. Tosin useat ensihoitajat tekevät huonosta palkasta johtuen kahta työtä ja ottavat ylitöitä aina kun mahdollista. 
Palveluntuottajasta riippuen asemapaikka saattaa olla paloasema, yksityinen autotalli, sairaala tai toisinaan ensihoitaja saatetaan heittää ambulanssin ja työparin kanssa odottelemaan keikkaa johonkin kadunkulmaan. Paikkaa muutetaan operatiivisen tilanteen mukaan.
Vuoden 2011 tehdyn kyselyn mukaan USA:ssa oli 36,7 miljoonaa ensihoitotehtävää vuonna 2009. Kuljettamatta jätettiin vain 13% potilaista. Tähän lukuun kuuluu normaalit Suomessakin kohdatut X-koodit kuten ei potilasta, kieltäytyy hoidosta, ei hoidon tarvetta tai hoidettu kohteessa. Mikäli potilas on kuitenkin kohdattu, muttei kuljetettu, USA:ssa käytetään termiä ”signed-off”. 
Mainen osavaltiossa signed-off -luku on n. 10%, luultavasti se on hieman kansallista keskiarvoa korkeampi. Yhdysvalloissa kuljetetaan yhdeksän potilasta kymmenestä, näin tapahtuu vaikka ensihoitajat katsovat kuljetuksen tarpeettomaksi, sillä ainut, joka voi kieltää kuljetuksen, on potilas! Useimmissa palveluissa potilas tulee kuljettaa, jos hänet on kohdattu ellei hän kieltäydy.
Mainen osavaltiossa noin 20% tehtävistä on traumoja, loput sisätautista. Potilaista 8% on lapsia ja jopa 55% vanhuksia (>65v). Kansallinen trendi tuntuu mukailevan ikääntyvää kansaa, joilla on entistä monimutkaisempia perussairauksia, jotka vaativat seurantaa. Vasta viime aikoina on herätty käynnistämään ns. community paramedic -ohjelmia, joilla näitä sub-akuutteja tiloja voitaisiin hoitaa enemmän kotona ja pyrittäisiin estämään niiden akutisoituminen.☐
Kirjoittaja Brad Boehringer on MSN, flight nurse, EMT-P. Hän työskentelee HEMS-ensihoitajana LifeFlight Mainessa, USA:ssa. Vuosina 2014-2015 hän työskenteli Fulbright-stipendillä vierailevana lehtorina Laurea AMK:ssa Hyvinkäällä. Jukka Kettunen on ensihoidon lehtori Metropolia AMK:sta.

Teksti Brad Boehringer ja Jukka Kettunen
USA ensihoidon palapeli -juttu kokonaisuudessaan on julkaistu Systolessa 4/2015.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2018. All Rights Reserved.