• Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
Previous Next

Parasta ja huonointa ensihoidossa koskaan

Miten käy, kun sairaalapäivystyksiä vähennetään? Entä mikä on parasta ja huonointa, mitä Suomen ensihoidolle on koskaan tapahtunut?
Systole esitti kysymykset, ensihoidon monitoimimies, eläkkeellä oleva, Pertti Kiira vastasi.

 

 

1. Miten uskot SOTE-suunnitelmissa olevien sairaalapäivystysten vähenemisen vaikuttavan ensihoitoon?
- Kysymys on tärkeä nostaa esille kaikissa sairaanhoitopiireissä tai tulevilla sote-alueilla. Täyden palvelun 24/7 päivystävät poliklinikat tulevat sijaitsemaan lähes kaikille kaukana ja se yksistään merkitsee pitempiä tehtäväaikoja, pitempiä hoitojaksoja, melkoisella varmuudella hoidon huonompaa onnistumista ja pitempiä hoitojaksoja sairaaloissa.
Peruskunnissa nykyisillä ambulanssimäärillä tulee esiintymään vajetta, koska ambulanssit ovat kauemmin poissa paikkakunnilta. Sitä ei missään nimessä tule korjata paaritaksien palveluilla tai valmiussiirroilla, vaan ambulanssien määrää lisäämällä. Samoin ambulanssien on kyettävä antamaan selkeästi paremmin kotihoitoa, avustamaan avoterveydenhuoltoa ja antamaan potilaille lääkärinaikoja lähimpään terveyskeskukseen seuravaksi aamuksi, jotta heitä ei tarvitsisi kuljettaa kymmenien tai satojen kilometrien päähän. Vastaisuudessa ensihoitoyksikön tulee olla liikkuva poliklinikka. Tämä kaikki voi toteutua vain lisäämällä tai parantamalla koulutusta, lisäämällä velvoitteita ja antamalla vastuuta sekä parantamalla SOTE-alueen päivystävän operatiivisen vastuulääkärin mahdollisuuksia hoitaa koko SOTE-alueen päivystävän toiminnan logistiikkaa ja potilaiden hoitoa alueella liikkuvien ensihoitoyksiköiden ja poliklinikoiden avulla. Kunpa palvelutuotanto olisi vielä samoissa käsissä.

2. Mikä on mielestäsi huonointa, mitä Suomessa ensihoidolle on tapahtunut?

- Kaksi asiaa: Ensinnäkin kansanterveyslain mukaisessa järjestelmässä vastuulääkärit eivät osanneet hoitaa asiaansa, joten monesti hommat menivät pieleen sen vuoksi. Ei ollut todellista valvontaa ja se mahdollisti kaikkien osapuolien törttöilyn.
Toiseksi nykyisestä järjestelmästä tehtiin niin kallis, ettei hajasijoitusta kyetty toteuttamaan edes entiseen malliin. Pienessä kunnassa tarvitaan pieni ambulanssiyritys, vain siten hajasijoitus onnistuu. Laitostamalla se ei mahdollistu. Täytyy muistaa, että kaikkien tutkimusten mukaan ensihoidon vaikuttavin tekijä on potilaan nopea tavoittamisviive.

 

3. Mikä on mielestäsi parasta, mitä Suomessa ensihoidolle on tapahtunut?

- Kaikesta huolimatta se on kirkkaasti nykyisen säädöspohjan luominen ja sen toteuttaminen. Jokainen uusi ratkaisu sisältää aina myös heikkouksia, mutta tässä tapauksessa ne eivät ole sellaisia, etteikö tuo kokonaisratkaisu piilottaisi ne alleen. Mutta, ennen kuin tämä toimii täysin tarkoitetulla tavalla kaikkialla Suomessa, niin monta vuotta on kulunut ja silloin ollaan taas jo uusien ratkaisujen edessä.


Lue seuraavasta Systolesta 6/2015 juttu Pertti Kiirasta.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2018. All Rights Reserved.