• Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
Previous Next

Hyvää valmiuksien hallintaa Jokilaaksoissa

PPSHP:n ensihoidon kenttäjohtajien tekemät valmiuksien siirrot ja nostot osoittivat hyödyllisyytensä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen operoimalla ensihoitoalueella. Valmiuksien nosto tai siirto johti tehtävään liki puolessa tapauksista. Apua tarvitsevat saivat valmiuden siirtojen ja nostojen takia avun nopeammin luokseen.

 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimialueella PPSHP:n kenttäjohtajat siirsivät ambulanssin paikkaamaan syntynyttä tyhjiötä 1191 kertaa viime vuonna. 44% valmiussiirroista päätyi siirretyn yksikön tehtävään.
Lisäyksikkö nostettiin valmiuteen seitsemän kertaa ja ambulanssi jätettiin valmiuteen suunnitellun valmiusajan päätyttyä 78 kertaa. 48% näistä tapauksista johti yksikön saamaan tehtävään.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on 21 ambulanssia, joista 13 päivystää 24/7. Lisäksi valmiudessa on 24 ensivasteyksikköä, joista kaksi on välittömässä valmiudessa.
Jokilaaksojen ambulansseilla oli viime vuonna 27 666 tehtävää ja niiden matkamittareihin kertyi 1 897 460 kilometriä. Ensihoidon bruttomenot olivat noin 12M€, joista henkilöstömenoja oli noin 9,4M€

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2018. All Rights Reserved.