• Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
  • Kuvaaja: Juha Jormakka
Previous Next

Ensihoitajat poliisin puolesta

Viime vuonna Vuoden ensihoitajaksi valittu Sanna Kauppinen huolestui kollegansa Erik Lydénin kanssa poliisien resursseista. Sisäministeriön tekemän sisäisen turvallisuuden selonteon madonluvut ovat jääneet huomaamatta. Katso Kauppisen ja Lydénin tekemä kansalaisaloite täältä.


Kansalaisaktivismista palkittu Vuoden ensihoitaja Sanna Kauppinen on kollegansa Erik Lydénin kanssa asialla, kun poliisien resursseja penäävä kansalaisaloite sai päivänvalon.

"Poliisien vähimmäismäärän pitää perustua todelliseen tarpeeseen ja pitkäjänteiseen yli hallituskausien perustuvaan suunnitteluun", Kauppinen ja Lydèn kirjoittavat kansalaisaloitteessaan. He esittävät, että lain tulee jatkossa määritellä poliisien vähimmäismäärä suhteessa väkilukuun. Myös maassa vallitsevat etäisyydet tulee huomioida, millä taataisiin poliisin vasteaika.

Lakialoitteen mukaan Suomessa on 151 poliisia 100 000 asukasta kohden, Ruotsissa vastaava luku on 202. Vuonna 2010 poliiseja oli maassamme vielä 7876, vuoteen 2014 mennessä määrä on vähentynyt 400:lla. Jos vauhti jatkuu samana, on kahden vuoden päästä poliiseja enää 7000.
- Sitä mukaa, kun poliisien määrä vähenee, kansalaisten eriarvoisuus suurenee. Poliisin puutteesta kärsitään eniten haja-asutusalueilla viiveiden ja kaupungeissa päällekkäistehtävien takia, Lydén sanoo.

Kansalaisaloitteessa todetaan, että väkivaltarikollisuus on kääntynyt vuoden 2014 jälkeen nousuun, sillä pahoinpitelyt ovat lisääntyneet.

Poliisin puute heijastuu heikentävästi myös muihin viranomaistöihin. Ensihoitajat nostavat esiin pahoinpitelyiden uhrit, joiden hoitoa ei voida aloittaa ennen kuin tapahtumapaikka on turvallinen. Useissa tapauksissa ensihoitajat eivät mene kohteeseen ennen poliisia. Mikäli poliisin tulo viivästyy, voidaan potilaan hoidossa menettää kriittistä aikaa, koska ensihoitajat eivät voi aloittaa turvallisesti työtään.

Liikenneonnettomuuspaikoilla tarvitaan poliisia. Jos poliisi ei pääse nopeasti paikalle, on pelastustoimen sidottava henkilöstöä poliisin tehtäviin. Myös sosiaalitoimi voi joissakin tilanteissa toimia vain poliisin turvaamana.
Monesti kun poliisin apu viivästyy, muutkaan viranomaiset eivät voi toimia omassa perustehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla. Poliisin resurssien vähentäminen heikentää koko viranomaiskenttää.

Kauppinen ja Lydén olivat mukana myös, kun pirkanmaalaiset ensihoitajat ajoivat alueensa asukkaiden puolia, kun ambulanssivalmiuksia oltiin heikentämässä. Kauppinen sai Vuoden ensihoitaja -huomionosoituksen niistä ansioista.

Kauppisen ja Lydénin kansalaisaloitteeseen poliisiresursseista voi tutustua ja sen voi allekirjoittaa osoitteessa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2085

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2018. All Rights Reserved.