• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Poliisien määrä turvattava

Ensihoitajat tekivät kansalaisaloitteen poliisien resurssien turvaamisesta lailla, sillä poliisien määrää kentällä ollaan vähentämässä. Lakia tärkeämpää on kuitenkin asian todellinen huomioiminen, ja huomattu todellakin on. Media puhuu ja poliisi on mielissään.

 


"Emme ehdota tarkkaa lakitekstiä, vaan vaadimme että eduskunta alkaa asiantuntijoiden avulla valmistella lakia. Haluamme tarjota uuden näkökulman ja nostaa epäkohdan keskusteluun. Juuri siksi tämä aloite on jokaisen suomalaisen helppo allekirjoittaa. Se ei sido ketään mihinkään", aloitteen toinen vireillepanija Erik Lydén sanoo.
Toinen aloitteen käynnistäjistä on viime vuonna Vuoden ensihoitajaksi valittu Sanna Kauppinen.Ensihoitajat aktivoituivat, kun Suomen hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteko tuli julki. Siinä kerrotaan koruttomasti, kuinka poliisien määrää ollaan vähentämässä lähivuosina. 
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen kertoo poliisikunnan olevan mielissään, että heidän ongelmallisesta tilanteesta keskustellaan nyt julkisesti.

- En ehkä laittaisi lukuja lakiin mutta poliisien riittävyys olisi taattava. On tärkeää, että asiasta keskustellaan, jotta päättäjät huomaavat määrän vähenemisen ja sitä kautta työmäärän lisääntymisen, Suhonen sanoo.Euroopan mittapuussa Suomessa on jo valmiiksi vähän poliiseja, tilanteen ei soisi enää heikentyvän.

- Uskon kaiken tuen työmme parantamiseksi olevan tervetullut asia, poliisihallituksen poliisijohtaja Timo Saarinen sanoo.


Suomessa poliisin ja kansalaisten välinen suhde on hyvä. Poliisiin luotetaan ja poliisi saa kansalaisilta paljon apua; vihjetietoja ja silminnäkijähavaintoja. Mikäli poliisien määrää vähennetään, poliisi kohtaa harvemmin kansalaisia, mikä saattaa vaikuttaa luottamukseen.
- Emme halua menettää hyvää luottamusta ja siitä syystä on hyvä pitää yllä keskustelua turvallisuudesta maassamme, Saarinen sanoo.


Hän kertoo poliisilla olevan mutkattomat suhteet yhteistyökumppaneihinsa; viranomaiset tukevat toisiaan tehtävillä. 
- Aloitteen tekijöistä voidaan päätellä, että myös poliisin yhteistyökumppanit ovat huomanneet mitä poliisin niukkenevat resurssit käytännön toiminnassa tarkoittaa. Erityisesti ensihoitajat ovat se viranomaisryhmä, joka monesti tarvitsee kiireellisesti poliisin apua tehtävällään, Saarinen sanoo.
 
Vähentyneestä poliisimäärästä huolimatta poliisi on kyennyt huolehtimaan siitä, etteivät hälytysten viiveajat ole kohtuuttomasti pidentyneet.
- Jos poliisien määrä vielä nykyisestä vähenee, jostain joudutaan todennäköisesti tinkimään. Samalla entistä enemmän tulee niitä tehtäviä, joihin poliisi ei ehdi lainkaan paikalle. Tämä taas vaikuttaa kansalaisten uskoon ja luottamukseen poliisitoimea kohtaan, Saarinen sanoo.


Hänen mukaansa kysymys on siitä, minkälainen turvallisuudentaso Suomessa halutaan pitää. 

- Mikäli poliisien määrä pystytään pitämään vähintään 7000 paikkeilla, pystymme turvaamaan olemassa olevan turvallisuuden tason, Saarinen sanoo.☐
 

Ensihoitajien kansalaisaloite löytyy verkosta, sen voi allekirjoittaa pankkitunnuksien avulla.

Juttu on julkaistu Systole 4/2016 -lehdessä.
Teksti Marko Partanen

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.