• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

112 vastausta ensihoitajien oikeuskokemuksista

Ensihoitajat Sanna Kauppinen ja Henri Backman tekivät kyselyn ensihoitajien kokemuksista oikeudessa. Kyselyyn tuli yhteensä 112 vastausta.


Ensihoitajilta kerättiin kokemuksia, joissa he ovat joutuneet työtehtävänsä takia oikeuteen todistajaksi. Kyselyyn kirjoitettiin 112 vastausta. Analysointi on parhaillaan käynnissä ja tuloksista tiedotetaan myöhemmin Systolessa.

Kyselyllä haluttiin selvittää ensihoitajien kokemuksia todistajana olosta oikeudessa, minne heidät oli kutsuttu työtehtävien takia. Tilastotietoa ensihoitaja-todistajien määrästä ei aiemmin ollut eikä myöskään siitä, oliko oikeudessa todistaneille ensihoitajille koitunut asiasta harmia tai seuraamuksia.

Syksyllä 2014 kyselyn järjestäneet ensihoitajat vierailivat eduskunnassa, kun ammattiauttajille yritettiin saada parempaa anonymiteettia oikeudessa todistajana ollessa. Matka ei tuonut toivottuja parannuksia. Työ paremman yksityisyyden suojan eteen jatkuu edelleen kun kyselyn tuottama tulos on analysoitu.

Kyselyn yhteydessä oli mahdollisuus osallistua arvontaan. Arvonta suoritettiin randomisaattorilla ja voittajat ovat Toni Ahlstrand, Toni Suomalainen ja Mika Impiö. Voittajia pyydetään ilmoittamaan osoitteensa sähköpostilla marko.partanen ( a ) systole.fi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.