Erikoisvarustellut ambulanssit

KUOPIOPohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on valmistauduttu ensihoidon ja potilassiirron erikoistilanteisiin. Erikoisvarustellut ambulanssit on varusteltu mahdollisimman monikäyttöisesti. Samalla ambulanssilla hoituu päivittäistehtävien lisäksi niin keskos-, obeesi- kuin tehosiirtotehtävätkin. Anssi Saviluoto kuvasi yksiköt.

 

”Erikoisvarustelluissa ambulansseissa on otettu huomioon erityisesti autojen monikäyttöisyys ja niiden helppo muunneltavuus erilaisia potilastilanteita vastaaviksi”, potilassiirtotoiminnan suunnittelija Pasi Mattinen kertoo.

Obeesit tapaukset siirretään pääasiassa yksiköllä, jossa on takalaitanostin, jolloin potilas saadaan obeesisänkyineen autoon ja sieltä pois lähes vain nappeja painamalla.
Varavaihtoehtona on ajoluiskat, joita pitkin 3-4 ensihoitajaa voi työntää lihasvoimin potilaan sänkyineen hoitotilaan.
Yksikön seinämuoduuleja on muunneltu, jotta hoitajan istuinta voidaan siirtää tilanteen mukaan siten, että hän voi aina työskennellä potilaan vierellä.
”Suunnittelimme nostimen asettamista yksikköön yhdessä Profile Vehiclesin kanssa, se oli ensimmäinen kyseinen laite, jonka he ambulanssiin Suomeen asensivat. Eniten pohtimista tuotti se, että yksikköä tulee voida käyttää myös päivittäisissä potilassiirtotehtävissä”, Pasi Mattinen sanoo.
Nostimella varustettu yksikkö toimii kaikissa tehtävissä hyvin, vaikka nostin täytyykin avata jokaisella kerralla, kun potilas kuljetetaan paarilla. Nostimen operointiin kuluu tehtävällä kuitenkin vain muutaman kymmenen sekuntia aikaa.
”Tällaiset ratkaisut olisi pitänyt olla käytössämme kaikkialla jo 20 vuotta sitten.”

Toissijaisesti obeesipotilas voidaan kuljettaa tehosiirtoyksiköllä joka voidaan nimensä mukaisten tehtävien lisäksi muunnella infektio-, keskos- tai obeesikuljetuksia varten. Keskoskuljetuksissa yksikköön voidaan kiinnittää keskoskaappi ja obeesitapauksissa obeesisänky voidaan työntää hoitotilaan ajoluiskia pitkin lihasvoimin. Yksiköllä voidaan tehdä myös ecmo-kuljetukset.

Tehosiirtoyksikössä Mersun Sprintterin alustalle on rakennettu kontti, jota voidaan muunnella kahden paaripotilaan, yhden sänkypotilaan tai tehosiirrettävän potilaan mukaan. Tehosiirroissa sänky asettuu keskelle hoitotilaa ja hoitotiimiläisten paikat sijoittuvat potilaan ympärillä.

Lisäksi muutamassa tavallisessa ambulanssissa on ajoluiskat ja valmius asettaa paarin tilalle sairaalasänky. Kaikki erikoisvarustellutkin ambulanssit ovat mukana päivittäistehtävien hoidossa, josta ne voidaan ohjata tehtäville, missä yksiköltä vaaditaan erityisvarustelua.
Erityistason siirtotehtäville on laadittu myös hälytysryhmät, jotta yksikkö voidaan miehittää erityisosaamista vaativille tehtäville mahdollisimman ripeästi. Erikoisyksiköt voidaan hälyttää ensihoidon kenttäjohtajan kautta 24/7.

”Muutaman isokokoisen potilassiirron perusteella voidaan sanoa, että olemme oikealla polulla. Potilas- ja työturvallisuus on ottanut edistysaskeleita tällä saralla”, Mattinen sanoo.


Katso tästä lisää Anssi Saviluodon kuvia:KUOPIO2


 

KUOPIO3

 

KUOPIO4

 

KUOPIO5

 

KUOPIO