• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Ensihoitajien päästävä ehjänä töistä kotiin

Ensihoitajien päästävä ehjänä töistä kotiin, vaatii Suomen Ensihoitoalan Liitto. Sen tekemän selvityksen mukaan yli 90% ensihoitajista kertoo kokeneensa työssään itseensä kohdistuneita uhka- ja väkivalta tilanteita.Suomessa on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävillä, kun ensihoitajat ovat joutuneet oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi. Ehjänä kotiin pääseminen ei ole enää itsestäänselvyys. Kuolemantapauksilta on onneksi vältytty, vielä.

Ensihoitoalan Liiton kyselyyn vastasi lyhyessä ajassa 377 henkilöä. Yli 90 % vastanneista kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs (25 %) vastaaja oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Eniten oli kohdattu sanallista uhkailua ja aggressiivista käytöstä. Vastauksissa nousi esiin myös töniminen, tavaroilla heittely, ampuma-aseella tai teräaseella uhkailu ja tappouhkaukset.

Kyselyssä nousi esiin ensihoitajien huoli siitä, ettei heitä kohdanneisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin suhtauduta riittävällä vakavuudella. Esiin nostetuista tilanteista lähes 40% jäi johtamatta toimenpiteisiin.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Suomen Palomiesliitto ovat huolissaan uhka- ja väkivaltatilanteista sekä auttajiin kohdistuneesta välinpitämättömyydestä. Väkivaltaa ei saa hyväksyä eikä vähätellä, vaan sitä kohtaan tulee olla ehdoton nolla-toleranssi. Tuntuvammat rangaistukset antaisivat viestin arvostuksesta ja kunnioituksesta ensihoitotyötä tekeviä kohtaan.

Ensihoitoa tekevä henkilöstö auttaa välittömän avun tarpeessa olevia ihmisiä samalla lailla kuin pelastusalan ammattilaiset ja poliisit. Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Suomen Palomiesliitto vaativat yhdessä muutosta rikoslakiin.

Liittojen vaatimuksena on saada kohtelu lain edessä yhtenäiseksi eli rangaistukset pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan tehdyissä rikoksissa samalle asteikolle kuin mitä ne ovat virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.