• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Sikainfluenssarokotteella on lääkevahinkovakuutus

Tiedote 25.8.2010
Lääkevahinkovakuutuspooli

Julkisuudessa on ollut esillä erilaista tietoa Pandemrix-rokotteen mahdollisesti aiheuttamien haittavaikutusten vakuutusturvasta. 

Suomessa kulutukseen luovutettavia lääkkeitä maahantuovilla, valmistavilla, myyvillä ja tutkimustoimintaa harjoittavilla, Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskuntaan kuuluvilla yrityksillä on lääkevahinkovakuutus. Sen on osuuskunnalle myöntänyt Lääkevahinkovakuutuspooli.

Poolin muodostavat vahinkovakuutusyhtiöt. Rokotuksen toimeenpannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on korvausosuuskunnan jäsen ja Pandemrix-rokote on tämän vakuutusturvan piirissä.

Vastoin joissain tiedotusvälineissä olleita tietoja rokoteaineen tai muun lääkkeen haittavaikutuksista ei haeta korvausta Potilasvakuutuskeskukselta vaan Lääkevahinkovakuutuspoolilta.

Korvauksen saannin perusedellytyksenä on, että lääkkeellä on syy-yhteys aiheutuneeseen henkilövahinkoon. Tämän kysymyksen selvittely on parhaillaan meneillään. Lääkevahinkovakuutuspoolissa odotetaan tämän THL:n käynnistämän selvitystyön ja johtopäätösten valmistumista.

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan vähäisiä, nopeasti ohi meneviä lääkkeen haittavaikutuksia ei korvata.  Arvio sitä vakavampien haittavaikutuksen korvattavuudesta tehdään aina tapauskohtaisesti. Korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella ja niiden suuruus arvioidaan yksilöllisesti aiheutuneen vahingon vakavuuden perusteella.

Vahinkoilmoituksen Lääkevahinkovakuutuspoolille voi tehdä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingosta on saatu tieto. Ennen ilmoituksen tekemistä kannattaa odottaa THL:n selvitystyön tuloksia.

Tähän mennessä narkolepsiasta ei ole tullut Lääkevahinkovakuutuspoolille yhtään vahinkoilmoitusta. Vuosittain pooli on saanut kaikkiaan noin 200 vahinkoilmoitusta. Vuosina 2005-2010 on ratkaistu 64 eri rokotteita koskevaa ilmoitusta, joista 53 tapausta on korvattu. Suurin osa niistä on koskenut vastasyntyneille annetusta, vuonna 2006 yleisestä rokotusohjelmasta poistetusta BCG-rokotteesta aiheutuneita imusolmukkeiden märkäpaiseita.

Lisätietoja lääkevahinkovakuutuksesta www.lvp.fi

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.