• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Vietnam kehittää ensihoitoa EKSOTE:n kanssa

Vietnamin yliopiston sairaanhoitajalinjan koulutuspäällikkö tohtori Cao Thinh kertoo paikallisesta koulutuksesta sekä yhteistöstä EKSOTE:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Tohtori Cao Thinh on tehnyt töitä lääketieteen parissa vuodesta 1983. Hän toimii sairaanhoitajalinjan lääketieteen koulutuspäällikkönä Pham Ngoc Thach -yliopistolla (PNTU), Ho Chi Minh kaupungissa, Vietnamissa. Ennen yliopistoon työllistymistä hän työskenteli verisuonikirurgina Saigonissa.

”Syy vaihtaa skalpelli kynään oli hyvin helppo. Vietnamissa lääkäri ja hoitaja työskentelevät tiiminä. Ikävä kyllä yleensä kaikki huomioivat pelkästään lääkäreitä eivätkä sairaanhoitajia.” Cao Thinhin mielestään tämä ei ole hyvä käytäntö. Hän painottaakin, että sairaanhoitajat ovat erittäin tärkeässä roolissa potilaan hoidossa.

”Vaikkakin pystyn tekemään leikkauksen tai tutkimaan potilaan 15 minuutissa, potilas näkee ja viettää suurimman osan ajasta sairaanhoitajan hoidossa. Sain siitä ajatuksen, että jos vain jotenkin pystyn jotenkin auttamaan maatani ja kehittämään sen sairaanhoitoa, niin minä teen sen", Thinh sanoo.

Thinh on kehittänyt sairaanhoitajakoulutusta paremmaksi, suuremmaksi ja näkyvämmäksi yliopistossaan sekä Vietnamissa jo kymmenen vuoden ajan. PTNU:n yliopistossa sairaanhoitajaopiskelijoita onkin jo reilu 2000.

Thinh on myös yliopiston johtava simulaatio-osaston suunnittelija ja ohjaaja. Hän on kehittänyt PTNU:n simulaatiokeskuksen Vietnamin johtavammaksi oppimisvälineeksi. Seuraava askel simulaatiokoulutuksessa onkin saada hyväksyntä Vietnamin valtiolta, jotta lääkärit ja hoitajat voivat suorittaa näyttökokeensa PTNU:n simulaatiokeskuksessa. Asiaa kehitetään yhteistyössä Teksasin yliopiston kanssa.

Thinhiä huolettaa ikääntyvän väestön kasvava määrä Vietnamissa. Kotiin vietävät palvelut ovat Vietnamissa vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Vain muutamat sairaalat tuottavat palvelua, mutta ne eivät ole ammattilaisia kyseillä alalla.
”Minulla oli onnea päästä tutustumaan Saimaan ammattikorkeakouluun ja EKSOTE:n kotiin vietäviin palveluihin vuonna 2017. EKSOTE:n malli teki minut hyvin onnelliseksi ja päätin esitellä mallin myös meidän ministeriöön, jossa malli todettiin tehokkaaksi ja hyväksyttiin kokeiltavaksi", kertoo Thinh.

Tästä alkoi yhteinen ajatus EKSOTE:n johdon ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa mallin kokeilusta Vietnamissa. Ensimmäinen yhteinen työpaja kotiin vietävistä- ja ensihoitopalveluista pidettiin Ho Chi Minh kaupungissa joulukuussa 2017. Vietnamilaisille työpaja oli uusi ja hyvin moderni. Luennoille osallistui yli 100 eri delegaatiota eri puolilta Vietnamia. Thinhin mukaan vietnamilaiset delegaatiot olivat hyvin yllättyneitä työpajasta, ja ihmettelivät miksi samanlaista mallia ei ole ennen maassa kokeiltu.

Työpajan jälkeen PTNU, EKSOTE ja Saimia sopivat yhteistyön kokeilun aloittamisesta Vietnamissa sekä sairaanhoitajien mahdollisesta kouluttamisesta erikoistuessaan kotiin vietäviin palveluihin. Kolmen kuukauden mittainen pilottihanke alkoi vuoden alussa 2018.

Tulevaisuudelta Thinh toivoo, että vuosien 2018-2020 aikana he olisivat aloittaneet ja ottaneet käyttöön koulutuksen kotiin vietäville palveluille ja ensihoidolle. Tänä vuonna PNTU:ssa aloittaa 20 uutta ensihoito-opiskelijaa. Koulutuksen viedään läpi yhteistyössä Suomen ja Australian kanssa. Koulutus kestää neljä vuotta, joista ensimmäiset kaksi vuotta ovat sairaanhoito-opintoja ja viimeiset kaksi vuotta ensihoitoon erikoistuvia. Thinh toivoo, että suomalaiset ammattilaiset tulisivat pitämään opiskelijoille luentoja näistä aiheista.

Haastattelun lopuksi Thinh kiittelee ensihoitokoulutusta, johon hän sai tutustua vieraillessaan EKSOTE:ssa ja Saimiassa. Hän toteaa kouutuksen olevan maailman parasta.
Thinh haluaisi kiittää Suomea myös avokätisyydestä ja ystävällisyydestä, ja toivoo että yhteistyö maiden välillä jatkuisi myös tulevaisuudessakin.

Teksti Dimitri Lisitsyn

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.