• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Pirkanmaalle esitetään FinnHEMS:n vetovastuuta

Pirkanmaata esitetään koko maan FinnHEMS-toiminnan vetäjäksi. STM on juuri lähettänyt lausunnoille säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen maakunta- ja soteuudistuksessa.

Ehdotuksen mukaan nykyinen viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy siirtyisi maakunta- ja soteuudistuksessa osaksi Pirkanmaan maakunnan konsernia. Pirkanmaan maakunta vastaisi jatkossa kuudella eri paikkakunnalla toimivasta ensihoidon helikopteritoiminnasta sekä yhtiön omistajaohjauksesta.

Helikopteritoiminnan rahoitusvastuu siirtyisi kokonaan valtiolta maakunnille. Valtion nykyinen rahoitus hajautettaisiin kaikkiin maakuntiin niiden rahoituslakiesityksen mukaisesti. Maakunnat vastaisivat yhdessä kustannuksista sekä kiinteällä maksulla että suoriteperusteisesti.

Ehdotusta perustellaan sillä, että Pirkanmaalle on rakentunut turvallisuus- ja ilmailualan koulutuksen, tutkimuksen, tietotekniikan ja yritystoiminnan keskittymä, jossa on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Puolustusvoimilla on niin ikään Pirkanmaalla ilmavoimien logistiikan ja tutkimuksen keskittymä. Tampere-Pirkkalan lentokenttä on vastaavasti Suomen operoiduin monitoimijakenttä, jonka kehittämiseen alueen kumppanit ja Finavia ovat sitoutuneet.

Ehdotettu muutos ei ole vaikuttaisi toiminnan laajuuteen tai laatuun. FinnHEMSin toiminta jatkuisi nykyisen laajuisena, jollei toimintaa erikseen päätettäisi laajentaa tai supistaa.

Lähde: STT

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.