Saman sateenvarjon alla - näytään yhdessä

PRO 112 -palkittu Hätäkeskuslaitoksen viestintäpäällikkö Marjukka Koskela toivoo kaikkien auttamisen ketjuun kuuluvien viranomaisten näkymistä enemmän saman sateenvarjon alla.
"Sillä on kansalaisille merkitystä, että oikea, olennainen ja ohjaava tieto erilaisissa häiriö- ja hätätilanteissa tavoittaa heidät oikea-aikaisesti ja mahdollisimman laajasti."


"Sisäisen turvallisuuden toimijoiden tulisi mielestäni näkyä entistä enemmän yhden sateenvarjon alla, josta voitaisiin rakentaa vaikka yhteistä brändikuvaa", Hätäkeskuslaitoksen viestintäpäällikkö Marjukka Koskela pohtii.

Viestinnän resurssit ovat joka puolella niukat, joten olisi järkevää yhdistää voimia, tehdä asioita enemmän yhdessä ja soveltaa yhteisiä tuotoksia sitten kunkin viraston käyttöön.
"Tällaista yhteistyötä teemme jo muun muassa sisäasiainhallinnon intranet- sekä internet- hankkeissa, joissa luodaan yhteinen alusta molempiin kanaviin kaikille sisäasiainhallinnon virastoille. Myös 112-päivän kampanjaan liittyvät paikalliset tapahtumat eri puolilla Suomea ovat merkittävä yhteistyön ponnistus. Viestinnän koulutuksen saralla meillä on vielä paljon petrattavaa ", Koskela sanoo.
Tänä vuonna Hätäkeskuslaitos virittelee myös Suomi Areenalla turvallisuuskeskustelua yhdessä Poliisihallituksen kanssa.


Ei ruokita pelkoa

Kaikilla turvallisuustoimijoilla tulisi olla yhteinen tavoite: turvallisuuskulttuurin ja turvallisuudentunteen vahvistaminen.
"Viranomaisten viestinnän ei ole tarkoituksenmukaista ruokkia pelkoa tai turvattomuuden tunnetta, vaan kertoa kansalaisille varautumisesta, varoittaa heitä vaaroista ja opastaa heitä siitä, mitä juuri siinä kohtaa tulee tehdä, kun jotain on sattunut."
Varsinkin vaaratilanteen tullen viestintää tulisi tehostaa ja huolehtia siitä, että viestit kansalaisille ovat yhdenmukaisia. Mitä useampi taho ja mitä useammalla kanavalla viestintää tehdään, sitä laajemmin yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä tieto leviää.
"Tehokkainta yhteistyö on sosiaalisessa mediassa, jossa voimme retviitata tai jakaa muiden viranomaisten postauksia ristiin. Tällä tavoin edistämme kansalaisille tarkoitettujen viestien vaikuttavuutta ja sitä kautta oikeaa toimintamallia."Osta strategia!

Työyhteisönsä sisällä Koskela on tehnyt pitkä päivätyön myymällä strategioita.
"Tärkeintä on saada johtavassa asemassa olevat sekä kaikki esimiehet ymmärtämään viestinnän merkitys omassa johtamistyössään."

Koskelan mukaan edelleen ilmenee hankaluuksia ymmärtää, mitä on viestintä. Usein tiedottaminen ja viestintä koetaan synonyymeina tai tiedotus- ja viestintätyön ajatellaan kuuluvan vain viestinnän ammattilaisille.
"Viestinnässä haasteellisinta mielestäni onkin saada ihmiset ymmärtämään, että viestintä on vuorovaikutusta eli vuoroon vaikuttamista. Se ei onnistu, jos tehtävä ulkoistetaan itseltä pelkästään viestintäyksikön hoidettavaksi. "

Nykyistä Hätäkeskuslaitoksen strategiaa Koskela pitää kouriintuntuvana, mikä helpottaa viestinnän suunnittelua. Tavoitteiden toteutumista ja viestinnän vaikuttavuutta mitataan myös säännöllisesti. Mittarit kertovat onnistumisista, mutta joissakin kohdissa myös siitä, että työnsarkaa on vielä melkoisesti jäljellä.

Maalissa tuntuu hienolta

Kun viestinnässä pääsee maaliin, se tuntuu hyvältä. Koskela tuntee viestinnän onnistuneen, kun esimiehet pitävät henkilöstönsä ajan tasalla, ottavat vastaan ja antavat palautetta eivätkä anna maantieteellisten esteiden haitata, vaan käyttävät sujuvasti erilaisia viestintäkanavia pitääkseen yllä säännöllistä vuorovaikutusta. Esimiesten on tärkeää jakaa henkilöstölle tietoa laaja-alaisesti, jotta heille syntyy myös käsitys kokonaisuudesta ja siitä, mihin kunkin oma työ milloinkin vaikuttaa.
"Tuntuu myös hienolta, jos joku muu kuin viestinnän ammattilainen puhuu viestinnästä ja sen tärkeydestä."
Koskelan mukaan viestintä onnistuu myös silloin, kun asiantuntijat jakavat osaamistaan ja ammatillisuuttaan sujuvasti sosiaalisessa mediassa ja toimivat hyvinä työntekijälähettiläinä. Hyvän viestintäkulttuurin tunnistaa hänen mielestään siitä, että asiat eivät tule kenellekään puun takaa.

PRO 112 -konkari

Marjukka Koskela palkittiin Hätäkeskuslaitoksen PRO 112 -palkinnolla. Palkinto viestii siitä, että virastossa tehdään töitä hätäkeskustoiminnan ja avuntarvitsijan puolesta ammattimaisesti. Koskelalle viime toukokuinen PRO 112 -tilaisuus Smolnassa oli jo 14. kerta. Aiemmin hän on ollut järjestäjän osassa, mutta nyt myös juhlittuna palkinnon saajana.


Teksti Marko Partanen