• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Hybridi- ja yhden hengen yksiköiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia tutkitaan

Ensihoidossa ja pelastustoimessa on otettu käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, niinsanottuja "moniammatillisia -" ja "yhden hengen yksiköitä." Uusien toimintamallien työturvallisuutta ja työhyvinvointia on nyt ryhdytty tutkimaan.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella käynnistyi elokuun alussa hanke, joka tutkii moniammatillisten - ja yhden hengen yksiköiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Yksiköitä on kehitetty jo jonkin aikaa resurssien rajallisuuden takia. Juuri käynnistyneessä hankkeessa keskitytään Suomessa jo toimivien ja kokeiluvaiheessa olevien moniammatillisten pelastaja-ensihoitaja- sekä yhden hengen ensihoitoyksiköiden toimintamalleihin.
"Ensihoitajat toimivat perinteisesti työparina ja pelastajat useamman henkilön muodostamassa pelastusryhmässä. Toimittaessa moniammatillisessa yksikössä tulee sekä työnkuvaan että toimintamalliin uusia elementtejä, joilla on vaikutusta työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin", kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen.

Hankkeessa tutkitaan, kuinka työhyvinvointia ja työturvallisuutta voidaan edistää johtamisen, osaamisen kehittämisen ja työn organisoinnin keinoin.
"Pelastustoimen ja ensihoidon toimintaympäristö on murroksessa uusien toimintamallien ja turvallisuusuhkien takia, joten työturvallisuutta ja työhyvinvointia täytyy kehittää muutoksen mukana", Koponen sanoo.

Tavoitteena on tunnistaa uusien toimintamallien erityispiirteitä ja riskejä.
"Hankkeesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää käytössä olevia toimintamalleja ja osaamiseen liittyvää koulutusta. Tunnistamalla uusien toimintamallien erityispiirteitä parannetaan yksiköiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Nykyinen hanke on jatkoa tutkimukselle, jossa selvitettiin moniammatillisen yksikön toimintaa, toteaa hankejohtaja Teija Norri-Sederholm.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Kuopion yliopistollisen sairaalan Ensihoitopalveluiden sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen kesken. Hankkeessa ovat toimijoina mukana myös Etelä-Savon -, Keski-Suomen - ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset.

Työsuojelurahaston rahoittama Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa - hanke toteutetaan 1.8.2018–31.1.2020. Se on jatkoa Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -hankkeelle.


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.