Somepuhetta: ERICA iski ensihoitoon

Systolen "Somepuhetta" nostaa somevirrasta keskustelunaiheita ja kommentoi niitä. Olisi ollutkin kumma, jos marraskuun lopulla käyttöön otettu hätäkeskuksen ERICA-tietojärjestelmä ei olisi aiheuttanut somepuhetta.

Someteema
Uusi hätäkeskustietojärjestelmä ERICA on otettu käyttöön Oulun hätäkeskuksessa. Jo muutama päivä käyttöönoton jälkeen virisi keskustelu käsiin levinneistä tehtävämääristä, hätäkeskuspäivystäjien haasteista uuden tietojärjestelmän parissa ja riskinarviokoodien ja tehtäväluokkien muutoksista. 

Oulun hätäkeskuksessa on koettu, että työntekijöitä ei ole ehditty perehdyttämään tarpeeksi uuden järjestelmän käyttöönottoon. Tästä uutisoi muun muassa Yle ja Kaleva. Hätäkeskuslaitoksen johdon mukaan kaikki mitä on voitu koulutuksellisilla resursseilla tehdä, on tehty.

Ensihoitajien kokemukset uudesta järjestelmästä ovat sen sijaan olleet kylmääviä. Hurjimmat kokemukset kertovat parinkymmenen prosentin tehtävämäärän ja liian korkeariskiseksi arvioitujen tehtävien kasvusta.

Järjestelmä myös laskee kohteessa sekä perillä olevat ensihoitoyksiköt tietynlaisen lähtöviiveen omaaviksi ensihoitoresursseiksi, joten potilasta ei kokemuksien mukaan pysty tutkimaan tai luovuttamaan sairaalaan ilman, että radioon piippaa jo uutta tehtävää. Myös kesken kuljetuksen ensihoitoyksikköä hälytetään automaattisesti lähimpänä resurssina, jollei varausaste ole A tai B. Järjestelmä hälyttää armotta ja kenttäjohtajien tilanneseurannan tarve korostuu entistä enemmän. 

Jokaiseen uuteen järjestelmään liittyy aina haasteita ja kun kyseessä on valtionhallinnon tietojärjestelmähanke, on lisää haasteita taatusti luvassa. Nämä muutokset ja haasteet eivät tosin saisi vaarantaa potilasturvallisuutta tai ensihoitajien työturvallisuutta. Potilasturvallisuus voi vaarantua, kun vähiä resursseja hälytetään tehtäville, joihin niitä ei joko pitäisi hälyttää lainkaan tai resursseja sidotaan turhan korkealla varausasteella matalariskisiin tehtäviin. Myös liian herkästi kiireellisiksi arvioidut tehtävät lisäävät työturvallisuusriskejä, kun hälytysajoa ajetaan turhaan. 

Sormi ei keskusteluissa ole osoittanut hätäkeskuspäivystäjiin, jotka nyt tekevät tiukassa paikassa niin hyvin töitä kuin pystyvät. Järjestelmiä ovat olleet suunnittelemassa ja määrittelemässä aivan muut tahot. 

Järjestelmää, koodeja ja riskinarvioprotokollia tullaan muokkaamaan, kunhan kokemuksia uuden järjestelmän toiminnasta saadaan, näin on kerrottu.

Seuraava vaihe käyttöönotossa on 21.1. kun Kuopion hätäkeskus ottaa järjestelmän käyttöön. Sitten kuulemme, tuleeko keskustelu jatkumaan, vai onko näistä kokemuksista jo voitu ottaa oppia. 

Teksti: Eetu Rantanen
Piirros: Miia Toronen


Lue lisää Somepuhetta Systolesta 1/2019. Lehdessä on myös lisää aiheesta ERICA käytössä.