• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

LfE - Arvostukseen perustuvasta työkulttuurista tulee uusi normaali

Virheiden etsimisen malli saisi jo väistyä, sillä sosiaaliset taidot ja arvostava tyäkulttuuri on tulossa jo terveydenhuoltoonkin.Viime marraskuisessa Learning from Exellence -konferenssissa käytiin paneelikeskustelu, jossa ilmaistiin näkemyksiä siitä, miten pienet vuorovaikutusaspektit rakentavat kannustavaa työyhteisöä. Ulospäin suuntautunut ja avoimen positiivinen käytös laitetaan merkille. Kun käyttäydyt tietyllä tavalla, ehdollistat myös muita samankaltaiseen toimintaan. Tarvitsemme tällaisia roolimalleja nykyisessä ympäristössä. 

Terveydenhuollon rakenteet palvelevat edelleen kivikautista ihannetta virheettömästä ihmisestä, joka toimii neuvokkaasti joka tilanteessa. Virheiden etsiminen on meissä ikään kuin sisäänrakennettuna. Sosiaaliset taidot ja arvostava työkulttuuri ovat kuitenkin parhaillaan murroksessa ja tulossa. Positiiviseen palautteeseen perustuvat raportointijärjestelmät ovat lopulta vain jäävuorenhuippu tässä muutoksessa, mutta niiden etulinjan käyttäjät ovat edelläkävijöitä. 

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa arvostukseen perustuvasta työkulttuurista tulee uusi normaali. Silloin tulemme  päivittelemään ikivanhoja virheistä oppimiseen perustuneita rakenteita ja työelämän kovia arvoja kuten nyt päivittelemme vaikkapa orjatyövoimaa tai sitä, että joskus oli aika, jolloin naisilla ei ollut äänioikeutta. 

Teksti Lauri Riihimäki


Lue Systolessa 1/2019 lisää Learning from Excellence -konferenssista.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.