• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Ensihoitajien kokema uhka lisääntyy - kohtele auttajaasi asiallisesti

Pelastuslaitokset ovat seuranneet henkilöstönsä raportoimia uhka- ja väkivaltatilanteita, joista valtaosan kohtaavat ensihoitajat. Kahden viime vuoden aikana raportoidut uhka- ja välivaltatilanteet ovat lisääntyneet 26 prosentilla per vuosi. Pelastuslaitokset vetoavat asiakkaisiinsa, jotta he muistaisivat kohdella auttajiaan asiallisesti.

 

Pelastuslaitokset ovat huolissaan kasvavasta trendistä, jossa sen henkilöstö, erityisesti ensihoitajat, kokevat työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Pelastuslaitokset vetoavat asiakkaisiinsa, jotta he muistaisivat kohdella auttajiaan asiallisesti. Kenenkään ei pidä hyväksyä väkivaltaa tai sen uhkaa omassa työssään missään muodossa. Väkivalta ja sillä uhkailu on rikos ja pelastuslaitokset kannustavat työntekijöitään tekemään rikosilmoituksia kokemastaan uhasta ja varsinkin fyysisestä väkivallasta.

Viime vuonna uhka- ja välivaltatilanteista raportoitiin 324 kertaa. Pelastuslaitoksissa on kuitenkin tiedostettu, että ilmoitusten lukumäärä on vain jäävuorenhuippu. Koettujen uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on todellisuudessa monikertainen. Liian moni työntekijä hyväksyy väkivallan ja sen uhkan osaksi työtään jättäen ilmoitukset tekemättä.

Suurin osa uhka- ja väkivaltatilanteista tulee ensihoitajalle tai pelastajalle täytenä yllätyksenä, jolloin niihin on hyvin hankala varautua etukäteen. Joissain ennakkoon oletettavissa väkivallan uhkatilanteissa asiakasta ei kohdata ilman poliisilta saatavaa virka-apua.
Laitoksissa on reagoitu asiaan lisäämällä tilanteisiin liittyvää ennalta ehkäisevää koulutusta, parannettu henkilöstön suojavarustusta ja tarkennettu työsuojelullisia ohjeistuksia ja toimintamalleja. Pelastuslaitoksilla on nollatoleranssi uhka- ja vaaratilanteiden suhteen.

Tyypillisesti uhkaavasti käyttäytyvä on päihteiden vaikutuksen alaisena. Tilanteita tapahtuu kaikissa ympäristöissä. Viime vuoden (2018) tilaston mukaan tilanteista on kielellistä tai henkistä väkivaltaa (47 %) tai lievää fyysistä väkivaltaa (32 %). Vakavaa fyysistä väkivaltaa (kipua) kirjattiin tapahtuneen 5 % tilanteissa. Vakavia vammoja aiheutuvaa fyysistä väkivaltaa kirjattiin tapahtuneen kaksi kertaa. Tapahtumia kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle.


Lähde: Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedote

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.