• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Siun Soten ensihoito on Ihmisen parhaaksi

Pohjois-Karjalassa toimivan Siun Soten ensihoito on palkittu Ihmisen parhaaksi -palkinnolla. Siun Sote on luonut uusia malleja vastatakseen paemmin tämän päivän haasteisiin. Siun Soten ensihoidon tuottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tuottama Siun Soten ensihoitopalvelu on palkittu vuosittain myönnettävällä Ihmisen parhaaksi -tunnustuksella. Siun Soten ensihoitopalvelun todetaan ljuoneen uusia palveluita tämän päivän sairaalan ulkopuolisen hoidon tarpeisiin. Malleista tunnetuimmat ovat saatopotilaan ensihoito sekä ikäihmisen kotona selvitymistä tukevat toiminnot. Uusimpana mallina on Sioun Sotessakin on otettu käyttöön yhden hengen yksikkö. Suomen Messusäätiön ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fiocan 5000 euron suuruinen tunnustus jaettiin Sairaanhoitajapäivillä Messukeskuksessa.

Raati löysi Pohjois-Karjalassa tehdystä kehitystyöstä paljon hyvää. Uudistuksissa on lähdetty potilaasta eikä organisaation rakenteesta. Lisäksi kehittämisessä on ylitetty ennakkoluulottomasti eri yksikköjen välisiä raja-aitoja. Toiminta on kustannustehokasta sekä palvelun tarjoajan että yksittäisen ihmisen kannalta, ja olemassa olevia resursseja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Myös asennemuutos ja siihen liittyvä koulutus ovat olleet uudistuksessa tärkeässä roolissa, raati toteaa.
"Yhteiskunta ei selviä hoidon riittävyydestä ja kustannuksista ilman yhteen hiileen puhaltamista. Ensihoito on monipuolistunut, uusia taitoja ja työvälineitä pitää oppia koko ajan. Kehitystyö lähti tarpeesta yksinkertaistaa hoitopolkua, etenkin kun välimatkat ovat pitkiä. Tästä hyötyvät sekä potilas että työntekijät. Myös resursseja säästyy, kun ambulanssit eivät ajele turhaan, vaan potilas hoidetaan kotona. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen kohtaaminen", sanoo vastaava ensihoidon kenttäjohtaja Kari Törrönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.