• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Julkilausuma erityisäitiysrahasta ja ensihoidon uhkista

Suomen Ensihoitoalan Liiton (SEHL) julkilausumassa ilmaistaan huoli erityisäitiysrahan myöntämisperusteista ja ensihoitotyön uhkien ja riskien huomioimisesta.

 

SEHL:n julkilausuma: Erityisäitiysrahan myöntämisperusteita tarkasteltava – ensihoitotyön uhkia ja riskejä ei ole huomioitu riittävästi

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ilmaisee huolensa Kelan linjauksesta, joka ei käytännössä mahdollista ensihoitajan työstä pois jäämistä raskauden takia erityisäitiysrahan turvin, vaikka työssä on paljon riskejä sekä sikiölle että odottavalle äidille. 

Tämänhetkisen määritelmän mukaan erityisäitiysrahaa voidaan myöntää, mikäli työntekijä joutuu olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta siinä tapauksessa, että hän joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle taudille, nämä vaaratekijät eivät ole vältettävissä eikä työnantaja pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.

 

Ensihoitotyössä useat näistä kriteereistä täyttyvät. Sen lisäksi väkivallan uhka ensihoidossa on viime vuosina lisääntynyt. Suomen Ensihoitoalan Liitto selvitti kyselyllä viime syksynä, onko ensihoitajille myönnetty raskauden aikana erityisäitiysrahaa ja jos on, millä perustein. Suurin osa kommentoijista ei ollut erityisäitiysrahaa hakemuksesta huolimatta saanut. Käytäntö on sen sijaan osoittanut, että useissa tapauksissa odottava äiti joutuu jopa jäämään työstä sairaslomalle tai jatkamaan fyysisesti rasittavaa sekä työturvallisuusriskejä sisältävää työtä hyvinkin pitkään ennen varsinaisen äitiysloman alkamista. 

 

Kyseessä on laajalti tunnistettu epäkohta, jossa lisäksi kysymyksiä herättää erityisäitiysrahan myöntämisperusteiden ja niiden soveltamisen epätasa-arvo eri alojen välillä sekä jopa alan sisällä. Suomen Ensihoitoalan Liitto vaatii Kelaa tarkastelemaan erityisäitiysrahan myöntämisperusteiden soveltamista uudelleen ja lisäävän ensihoitajan ammatissa työskentelevät henkilöt erityisäitiysrahan piiriin. Suomen Ensihoitoalan Liitto tarjoaa kansaneläkelaitokselle asiantuntemustaan ensihoitotyön erityispiirteiden ja siihen liittyvien riskien arvioimiseksi ja tunnistamiseksi. 

 

Mikkelissä 13.4.2019 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n vuosikokous 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.