• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Käynnissä ensihoidon työtyytyväisyyskysely - vastaa tästä!

Nyt kerätään tietoa ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyydestä. Tiedoista syntyy Joni Hannulan pro gradu -tutkielma. Lue tästä tutkimustiedote ja osallistu kyselyyn. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Hyvä ensihoitotyön ammattilainen,

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Suomessa työskentelevän ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä, taustamuuttujien yhteyttä työtyytyväisyyteen sekä työtyytyväisyyttä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ensihoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ensihoitotyön opetuksessa ja koulutuksissa sekä alan johtamis- ja kehittämistoiminnassa. 

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseen täyttämällä oheisessa linkissä olevan kyselylomakkeen, jossa esitetään taustatietokysymyksiä sekä työtyytyväisyyteen liittyviä väittämiä. Lisäksi kysely sisältää kaksi avointa kysymystä, joissa voit kertoa työtyytyväisyyttäsi vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä henkilöllisyytesi paljastu tutkijalle. Tämän takia antamiesi tietojen poistaminen vastaamisen jälkeen ei ole mahdollista, sillä vastauksia ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselytutkimus liittyy pro gradu -tutkielmaani Itä-Suomen yliopistolla hoitotieteen pääaineessa. Ohjaajinani toimivat apulaisprofessori Tarja Kvist ja yliopistonlehtori Pirjo Partanen. Tutkimus raportoidaan pro gradu -tutkielmana Itä-Suomen yliopiston internet-sivuilla. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Vastaa tästä kyselyyn!

Joni Hannula
Ensihoitaja AMK
Hoitotieteen laitos
TtM-opiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.