• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Tehoa infektioiden torjuntaan

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelussa on panostettu infektioiden torjuntaan. Se nähdään keskeisenä osana laadukasta potilas- ja työturvallista ensihoitopalvelua. Infektioiden torjunnan keskiöön on nostettu käsihygienia ja ensihoitoyksiköiden kosketuspintojen puhtaus. 

Pelastuslaitoksella tehtyjen tutkimusten mukaan kosketuspintojen puhtaudessa on kehitettämisen varaa. Asiaa on tutkittu Hygiena SystemSURE Plus-luminometrillä. Testi mittaa mikrobi-, kasvi- ja eläinsoluista peräisin olevien ATP-molekyylin kokonaismäärää ja se kertoo orgaanisen lian määrän. Lisäksi kosketuspinnoilta on otettu mikrobinäytteitä. 

Tulosten mukaan likaisimpia paikkoja ambulansseissa olivat pinnat, joihin kosketaan paljon, kuten ratti, näytöt ja puhelimet. Tärkein keino kosketuspintojen puhtauden parantamisessa on hyvä käsihygienia. Se on muutenkin hoitotyössä infektioiden torjunnan kulmakivi, eikä ensihoitotyö tee tässä poikkeusta. Lisäksi keinoja parantaa hygieniaa on etsitty muun muassa tehokkaammassta potilasvälisiivouksesta ja Nocospray-desinfiointikäsittelyistä.

Koko organisaation sitouduttava

Onnistunut infektioiden torjunta vaatii koko organisaatiolta sitoutumista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun laadunhallinnan- ja potilasturvallisuudensuunnitelma sisältää infektioiden torjuntasuunnitelman, jossa kuvataan infektioiden torjuntaan liittyvät käytänteet. 

Organisaatiossa on infektioiden torjuntatyöryhmä, johon kuuluu jokaiselta asemalta ensihoitaja, joka on nimetty aseman infektioiden torjuntavastaavaksi. Työryhmää vetää infektioiden torjunnasta vastaava ensihoidon esimies. Yhteistyössä pyritään kehittämään turvallisia ja toimivia työtapoja. Infektioiden torjunnasta vastaavat ensihoitajat vievät tietoa, ohjeita ja käytänteitä omiin työyhteisöihinsä. 

Hygienia hyvässä nosteessa

Infektioiden torjuntatyö on pelastuslaitoksella hyvässä vauhdissa, mutta kehittämistä ja työtä riittää edelleen. Viime toukokuussa vietetyn WHO:n kansainvälisen käsihygieniapäivän aikoihin pelastusslaitoksella kampanjoitiin hyvän käsihygienian puolesta. Tänä vuonna ensihoitajat haastettiin havainnoimaan oman käsihygienian toteutumista WHO:n viiden kohdan ohjelman mukaan. Käsihygienia havainnointia tullaan jatkamaan.

Käsihuuhdekulutus on toteutuneen käsihygienian yksi mittari. Kuluvan vuoden tavoitteena onkin kaksinkertaistaa käsihuuhdekulutus. 

Käsihuuhteet on lisätty hoitolaukkuihin, jotta käsien desinfiointi on mahdollista myös kohteessa. 

Jokilaaksojen pelastuslaitos tekee aktiivisesti yhteistyötä myös ambulansseja valmistavan Profile Vehicles Oy:n kanssa. Ajoneuvojen rakenteellisissa asioissa huomioidaan myös pintojen puhdistettavuus ja kehitetään ensihoitoyksikköjä myös infektioiden torjunnan näkökulma huomioiden.


Teksti Tanja Hämeenkorpi


Lue myös Nocospray-laitteen esittely Systolesta 3/2019.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.