• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Henkinen työsuojelu ottaa askelia

Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hanke päättyi joulukuussa. Se paransi osaamista ja tietämystä aiheesta ja testasi uusia käytänteitä.

Hankkeessa avattiin taustoja henkisen työsuojelun, jälkipurun, traumaattisten tilanteiden ja kumulatiivisen stressin ympäriltä. Ensihoito ja pelastustehtävissä voidaan nähdä ja kokea kaikenlaista. Siihen, miten asiat koetaan, vaikuttavat monet muutkin kuin kyseiseen tilanteeseen liittyvät asiat.

Hankkeessa lisättiin ymmärrystä siitä, että ensilinjan auttaja saa tuntea epämiellyttäviä tuntemuksia, ja juuri siksi hän voi olla hyvä ja ammattitaitoinen auttaja. Palaute hankkeesta on ollut erittäin positiivista niin alan sisällä kuin ulkopuolellakin. Pelastusalalla on todettu, että vihdoinkin asialle tehdään jotain. Muissa organisaatioista olikin jo ihmetelty, että eikö näitä asioita ole pelastusalan rakenteissa.

Uutta ja täydentävää kououtusta

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa järjestettiin valtakunnan ensimmäinen pelastusalan Vertaistukiohjaajakoulutus, joka on vastaava kuin poliisilla käytössä oleva one-on-one -purkuistunto. Kouluttajina toimivat kaksi kokenutta poliisin edustajaa sekä traumapsykoterapeutti, jotka kaikki työskentelevät poliisien henkistä hyvinvointia käsittelevissä post-traumatyöpajoissa. Ensimmäiseen koulutukseen osallistui 11 henkilöä eri pelastusalueilta. Tapahtuma varattiin heti loppuun. Se sai niin positiivisen vastaanoton osallistujien parissa, että jatkoa pyydettiin välittömästi. Hankkeen aikana järjestettiin toinen vastaava koulutus ja kolmas on tulossa toukokuussa 2020.

Keski-Suomen pelastuslaitos on kehittänyt defusing-istunnon jälkeisen ohjaajille suunnatun kyselyn ja ns. suruohjeen. Säännöllinen yhteistyö hankkeen kanssa auttaa levittämään tietoa aiheesta myös valtakunnallisesti. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen edustajien kanssa keskustelimme jälkipurusta, työhyvinvoinnista ja Learning from Excellence -mallista. Varsinais-Suomessa järjestettiin defusing-henkilöstön täydennyskoulutus syksyllä 2019 henkisen työsuojelun ja jälkipurun teemoista sekä pidettiin vertaispurkuohjaajakoulutus.

Teimme yhteistyötä kaikkien Suomen pelastuslaitosten kanssa.

 

Verkkokoulutusta

Helsingin pelastuslaitoksella kokeiltiin täysin uudenlaista vuorokoulutusta. Kuukauden ajan ensihoidon vuorokoulutuksen aiheena oli työhyvinvointi. Koulutus järjestettiin verkkoympäristössä. Ensimmäisenä aiheena oli ongelman ratkaisu. Siinä ryhmä valitsi ongelman joko itsenäisesti tai vinkkejä hyödyntäen. Sen jälkeen he pilkkoivat ongelmaa pienempiin palasiin ja käsittelivät niitä. Tarkoituksena oli, että he löytäisivät konkreettisia kehitysehdotuksia omaan, vuoronsa, asemansa tai koko Helsingin pelastuslaitoksen työskentelytapoihin.

Jälkimmäisessä osassa ryhmien pohdittavaksi annettiin ryhmähenkeä kohottavia seikkoja. Alustukseksi teetettiin video valokuvista, joita on otettu Helsingin pelastuslaitoksen harjoituksista ja tehtävistä. Koska koulutus järjestettiin verkossa, ei sen motivointiin tai sisällöllisiin kysymyksiin tai haasteisiin voitu heti puuttua. Pilottikokeilu tuotti kuitenkin kehitysideoita, jotka välitettiin talon johdolle.

 

Poliisien kanssa

Yhteistyö Pohjanmaan poliisilaitoksen ja etenkin rikoskomisario Juha Järvelinin kanssa on ollut aktiivista. Olemme käsitelleet erityisesti jälkipurkua - ja post-traumatyöpaja-asioita. Käynnistimme vertaistukiohjaajakoulutukset post-traumatyöpaja -pilotointia varten. Pelastuksen ja ensihoidon yhteinen post-traumatyöpaja olikin upea kokemus. Kolmepäiväisessä internaatissa oli 12 osallistujaa, vertaistukihenkilöitä, kaksi  psykoterapeuttia sekä pappi. Tuli tunne, että tehtiin joitain todella merkittävää ja tärkeää niin osallistujille kuin koko pelastusalalle.

Meillä on myös yhteinen haave pidemmästä koko ensilinjan auttajia koskevasta post-traumaretriitistä, jonka vuoksi kävimme Järvelinin kanssa Kaliforniassa tutustumassa West Coast Posttrauma Retreat:iin. Kokemus oli huikea.

 

XAMK:n kanssa eteenpäin

Teimme merkittävää yhteistyötä myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK), Helsingin työterveyden ja Työterveyslaitoksen kanssa. XAMK:n kanssa on pidetty yhteinen koulutuspäivä yamk-luokalle työhyvinvointiin liittyen. XAMK:ssa valmistuvan opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus hyödyntää seuraavassa hankkeessa. XAMK oli muutenkin erittäin kiinnostunut koko henkisen jaksamisen vaikutuksesta työhyvinvointiin. Jatkohanke MentalFireFit toteutetaankin yhteistyössä XAMK:n kanssa.

Helsingin työterveyden kanssa suunnitelimme aiheeseen liittyviä asemakierroksia ja videomateriaalia. Työterveyslaitoksen kanssa järjestettiin kaksi työterveyden ja pelastusalan yhteistä seminaaria työhyvinvointiin liittyen. Aloitimme myös pelastusalan työnohjauskoulutuksen suunnittelun Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyö molempien tahojen kanssa jatkuu.

 

MentalFireFit

Yleisradion Aamutelevision haastattelu 26.4.2019 toi MentalFireFit-teemalle erittäin paljon positiivista julkisuutta. Haastattelua on jaettu lukuisia kertoja sosiaalisessa mediassa. Yhteistyötä on tehty myös Aktiivi-instituutin, Ensihoitoliiton, Helsingin Kriisipäivystyksen, Pelastuskoulun, Pelastusopiston, Pelastustiedon, Rajavartiolaitoksen, Suomen Sopimuspalokuntien liiton ja Uudenmaan pelastusliiton kanssa. Tilaisuuksissa oli henkilöstöä vaihtelevasti miehistöstä päällystöön.

MentalFireFit-teemaa vietiin eteenpäin erilaisissa luennoissa, koulutuksissa, tapaamisissa ja haastatteluissa. Aiheen ympärille kehittyi samalla materiaalia myöhempään käyttöön. Lisäksi jälkipurkuistuntojen pitämistä, kouluttamista ja täydennyskouluttamista kehitettiin ja valtakunnallisesti yhtenäistettiin.

 

Teksti Saku Sutelainen

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.