• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lakialoitteella rangaistusten koventamisesta heikot mahdollisuudet

Ensihoidollista työtä tekeviin henkilöihin kohdistuvasta väkivallasta langetettavien rangaistusten koventamiseen suhtauduttiin pelkästään myönteisesti eduskunnan lähetekeskustelussa. Lakialoitteen oli tehnyt ensihoitajataustainen kansanedustaja Mari Rantanen.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ihmetteli, miksi aloitteen oli allekirjoittanut vain 44 kansanedustajaa, sillä monessa puheessa todettiin, että tämä asia on tärkeä ja se pitäisi saada nopeasti käsittelyyn ja maaliin, eikä siitä saisi tulla poliittista.

 

Kysymyksiä lakialoitteen tehneelle Mari Rantaselle.

Miksi nimiä oli saatu aloitteeseen vain niin vähän? 

”Vaikea sanoa, ehkä asia kaikkinensa on vieras eikä kosketa niin montaa edustajaa.”

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri kehotti keräämään istuntosalista nimiä lisää alle. Saatiinko salista lisää nimiä alle?

”Tähän lakialoitteeseen ei voi enää kerätä allekirjoituksia vaan asiasta tulisi tehdä uusi lakialoite, mikäli haluaa jatkaa allekirjoitusten keräämistä.”

Vaikuttaako kuitenkin siltä, että lakiesityksestä on tullut poliittinen?

”Tämä lakialoite on tehty nyt kahteen otteeseen Perussuomalaisten toimesta, viime kaudella Jari Ronkaisen ja nyt minun. En voi oikein ymmärtää, miten tästä asiasta saa poliittisen, mutta valitettavasti näyttää siltä, että sillä ei ole väliä, mitä tehdään, vaan kuka tekee. Ensihoitajia ei eduskunnassa ole kuin yksi ja palomiehiä yksi, joten asian substanssi jää varsin pieneksi, joskin salin poliiseille ilmiö on tuttu. Itselleni vain lopputuloksella on merkitystä, joten jos joku muu tuo vastaavan aloitteen, tulen sitä kannattamaan. Parasta olisi, mikäli hallitus ottaisi tämän asian ja edistäisi lainsäädännön muuttamista. Lähetekeskustelusta puuttuivat ministerit, joten hyvältä ei näytä.”

Missä vaiheessa esityksen kanssa nyt mennään?

”Esitys siirtyy lakivaliokuntaan. Yleensä on ollut tapana, että vain yli 100 allekirjoittajan lakialoitteet käsitellään ja uskoisin, että näin toimitaan nytkin. Toisin sanoen, mikäli hallitus ei näe tätä tärkeäksi ja ota ohjelmaansa, jää lain käsittely siihen, eikä se etene. Tulen jatkamaan työtä tämän eteen ja pyrin tuomaan tämän asian jatkossakin esiin. En näe mitään syytä sille, ettei yhteiskunta pitäisi huolta arjen turvaajistaan ja pyrkisi ehkäisemään hyökkäyksiä järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan. Niitä uhka- ja väkivaltatilanteet tosiasiassa ovat. Toivoisin, että alan työntekijät ja järjestöt olisivat erittäin aktiivisia kaikkia päättäjiä kohtaan asian suhteen."

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.