• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Medi-Helin stipendi Aarelalle - tärkeä osa lääkärikopteritoimintaa

 

HESSU

Vanhempi HEMS-pelastaja Heikki Aarela on saanut Medi-Heli ry:n myöntämän Doris Weckman -stipendin. Tunnustus on kiitos pitkäkestoisesta palvelusta HEMS-pelastajana, työ on tärkeä osa lääkärikopteritoimintaa. Samalla stipendin halutaan olevan kiitos myös Vantaan - ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle panoksesta, jota ilman 1990-luvulla alkanut lääkärihelikopteritoiminta olisi ollut monin verroin hankalampaa, jopa mahdotonta.

Vanhempi HEMS-pelastaja Heikki Aarela on työskennellyt lääkärihelikoptereissa, Medi-Helissä ja FinnHEMS10:ssa 27-vuoden ajan. Medi-Heli ry palkitsi hänet järjestyksessä ensimmäisellä Doris Weckman -stipendillä. Tunnustusta voidaan pitää kiitoksena Aarelan pioneerimaisestakin toiminnasta lentoavustajatyön kehittyessä nykyiseksi HEMS-pelastajatyöksi.

Unohdettu mutta merkittävä rooli

Monesti media nostaa toiminnasta esiin vain lääkärin ja lentäjän, ja HEMS-pelastaja jää voimakkaampien ammattikuntien katveessa näkymättömämpään rooliin. HEMS-pelastajan osaaminen on kuitenkin onnistuvan toiminnan kannalta erittäin merkityksellistä. Aikaa vievä lentotoiminnan ylläpitokoulutus ja toiminta lentäjän työparina tekevät HEMS-pelastajista ilmailun ammattilaisia. Samalla HEMS-pelastaja työskentelee lääkärin työparina, jossa tulee osata vaativien hoitotoimenpiteiden protokollat ja hoitovälineiden käyttö.

HEMS-pelastaja nivoo voimakkaat ammatikunnat, lääkärit ja lentäjät, yhteen tekemällä sekä ilmailu- että lääkintätyötä. Medi-Heli ry:stä sanotaankin, että ilman tällaista työyhteisön sovittelijana töskentelyä voisi lääkärien ja lentäjien yhteistyö olla toisenlaista.

Kiitos pelastuslaitoksille

Palkinnolla halutaan kiittää myös Vantaan- ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksia panoksesta, jonka ne ovat vuosikymmenten aikana lääkärihelikopteritoiminnalle antaneet. Lentoavustajat ja HEMS-pelastajat on koulutettu pelastuslaitosten palomiehistä. Ilman tätä panosta lääkärihelikopteritoiminnan aloittaminen ja kehittäminen olisi ollut hyvin paljon hankalampaa.

Teksti Marko Partanen
Kuva Jan-Emil Ekman

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.