• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

YAMK-tutkimus ensihoitajien alanvaihtosuunnitelmista

YAMK-tutkimus ensihoitajien alanvaihtoajatuksista. Tavoitteena on tietämyksen lisääntyminen alanvaihtoon vaikuttavista tekijöistä, jotta tulevaisuudessa työn vetovoima säilyy. Vastaaminen kestää vain 10-15 minuuttia. Kannattaa vastata!

Hyvä ensihoidossa työskentelevä,

Sairaanhoitajista alanvaihtajina on tehty sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimuksia. Ensihoitajien alanvaihtoajatuksia ei ole laajemmin tutkittu. Vastaamalla tähän YAMK-opinnäytetyötutkimukseen autat saamaan tärkeää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat ensihoitajan alanvaihtoajatuksiin. Tavoitteena on tietämyksen lisääntyminen alanvaihtoon vaikuttavista tekijöistä, jotta tulevaisuudessa työn vetovoima säilyy.

Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja henkilön katsotaan antavan tietoisen suostumuksen vastatessaan kyselyyn. Kyselyyn vastaamisen voi halutessaan keskeyttää. Kysely on luotu anonyymiksi, jolloin tutkija ei missään vaiheessa saa vastaajien tietoja tai pysty yhdistämään vastaajia ja vastauksia toisiinsa. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä taustakysymyksistä saatuja tietoja voi yksilöidä. Myöskään yksittäisiä yksiköitä ei pysty tunnistamaan vaan tieto profiloituu alueittain. Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkimustietoja luovuteta kenellekään tutkimusprosessin ulkopuoliselle henkilölle. Tutkimusraportista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa tai organisaatiota, koska anonymiteetti säilyy koko tutkimusprosessin ajan. Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä allekirjoittaneelta.

Kysely toteutetaan sähköisenä, strukturoidulla Webropol- kyselyllä, joka jaetaan sosiaalisen median ensihoidon ryhmien kautta. Kysely on rajattu koskemaan päätoimisia ja osa-aikaisia ensihoitajia, jotka työskentelevät tällä hetkellä ensihoidossa. Kriteerinä osallistujalla on terveysalan koulutus.

Tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman monta alalla olevaa ensihoitajaa ympäri Suomen. Laaja vastausmäärä myös lisää tutkimuksen luotettavuutta. Vastauksiin kuluu aikaa arviolta 10-15 minuuttia. Aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin ja raportoidaan tutkimuksen laatijan opinnäytetyössä. Lisäksi aiheesta julkaistaan artikkeli Systole -lehdessä syksyllä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BE4260F75D77A6D7

Kysely sulkeutuu 29.5 klo 23.59

Yhteistyöstä kiittäen

Krista Katela,

Ensihoitaja Amk /Sh Amk, YAMK-opiskelija/sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, LAB-Ammattikorkeakoulu, Lappeenranta       

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                              

0405560854

Ohjaava opettaja: Kristiina Helminen, Lehtori, TtT, Senior Lecturer, RN, PhD (Health Sciences), LAB –Ammattikorkeakoulu, Lappeenranta

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.