• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Kirjallinen kysymys Helsinki-Vantaan lentoaseman ensihoidosta

Ensihoitajataustainen kansanedustaja Mari Rantanen (ps) on tehnyt kirjallisen kysymyksen Helsinki-Vantaan lentokentän ensihoitopalvelusta. Rantanen peräänkuuluttaa kysymyksessään lentokentälle omaa terveysneuvontaan ja tarkistustehtäviin kykenevää palvelua.

 Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) kertoo saaneensa kysymykseensä aiheen ensihoitajakollegansa Henrik Nummelan yamk-opinnäytetyöstä, joka on nimeltään ”Ensihoitotehtävät Helsinki-Vantaan lentoasemalla - Varautuminen matkustajamäärän kasvuun."

Nummelan opinnäytetyön mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman vuosittainen matkustajamäärä on ylittänyt 20 miljoonan rajan ja sillä on kapasiteettia 30 miljoonaan vuosittaiseen matkustajaan. Päivittäin lentokentän läpi kulkee 50 000 matkustajaa, mikä on enemmän kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueen toiseksi suurimman kunnan (Hyvinkää) asukasmäärä. Hyvinkäällä päivystää ympäri vuorokauden kaksi ambulanssia mutta lentokentän alueella ei päivystä yhtään ensihoitoyksikköä.

Kasvava matkustajamäärä lisää enenevässä määrin alueella operoivien ensihoitoyksiköiden työkuormaa. Vuonna 2017 Keski-Uudenmaan pelastusslaitoksen ambulanssi hälytettiin lentokentälle 1032 kertaa. Lähes puolessa tapauksista potilaan kunto oli sellainen, että hänet voitiin jättää kuljettamatta. 

Opinnäytetyössä tehty kansainvälinen vertailu osoittaa, että lentokenttien ensihoitovalmius vaihtelee paljon, mutta pienemilläkin, jopa alle 3 miljoonaan vuosittaiseen kävijämäärään yltävällä kentällä saattaa olla kattava järjestelmä klinikkoineen ensihoidon hätätilanteita varten. Kuvatuilla klinikoilla voidaan hoitaa myös pienempiä vaivoja, mikä edistää matkustajien terveyttä.

Rantanen toteaa kysymykessään, että: "Helsinki-Vantaan lentoasemaa ylläpitää ja kehittää Suomen valtion kokonaan omistama Finavia Oyj. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. On kyseenalaista, että Finavian on mahdollista leikata kustannuksiaan Helsinki-Vantaan kokoisella lentoasemalla tukeutumalla julkisesti tuotettuun ja veroilla maksettuun ensihoitoon, mikä kuormittaa erityisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen resursseja ja on pois alueen muusta toiminnasta. Lisääntyvät tehtävämäärät johtavat vasteaikojen kasvamiseen ja palvelutason heikkenemiseen."

Rantanen muistuttaa, että Finavialla on mahdollisuus neuvotella Helsinki-Vantaan lentoaseman käyttäjien kanssa lentoasemamaksujärjestelmän toiminnasta, lentoasemamaksujen tasosta sekä tarjottavan palvelun laadusta. "Finavia voi ja nähdäkseni sen tulisi järjestää Helsinki-Vantaan lentoasemalla omana palvelunaan ainakin terveysneuvonta- ja tarkastustehtävät, jotka eivät vaadi ambulanssitasoista hoitoa ja johtaisivat ensihoitoyksikön x-koodiin. Vakavissa tai henkeä uhkaavissa tilanteissa ambulanssin ja julkisen palvelun käyttö on perusteltua", Rantanen sanoo.

Hän kysyykin hallitukselta, mitä se aikoo tehdä Helsinki-Vantaan lentoaseman ensihoitopalvelun turvaamiseksi, sillä lentoaseman kasvava enihoitotehtävämäärä uhkaa muun Uudenmaan ensihoidon palvelutasoa. "Aikooko valtioneuvosto käyttää omistajaohjausta Finnaviassa oman ensihoitoyksikön perustamiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle?"

Hallituksen tulee vastata kysymykseen kolmen viikon kuluessa eli heinäkuun 2020 loppuun mennessä.


 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.