• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

"Veri vetää Tampereelle, ensihoito Helsinkiin"

Antti Kämäräinen väitteli tohtoriksi lokakuun alussa 2009. Lääkäriopintojen opinnäytetyö imaisi mukaansa ja siitä syntyi lopulta väitöskirja. Kämäräinen on kotoisin Tampereelta, missä hän väittelikin. Hän haluaisi palata kotiseudulleen tekemään ensihoitotyötä, mutta työmahdollisuuksien osalta pääkaupunkiseutu on paremmin orientoitunut ensihoitoon.

Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Antti Kämäräinen, 29, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa. Lääkäriopintojen aikainen opinnäytetyö sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä imaisi mukaansa ja lopulta siitä syntyi  viilennyshoitoon keskittynyt väitöstyö.

Tällä hetkellä sairaalan ulkopuolella sydänpysähdyksen viilennyshoito on käytössä Medi-Helissä ja juuri käynnistymässä Helsingin lääkäriyksikössä sekä lääkintäesimiesyksikössä. Kiinnostusta asiaan on ilmaistu myös Tampereelta ja Kuopiosta.
Kämäräinen uskoo, että tutkimusryhmän työ toi kentälle lisää kokemusta viilennyshoidosta sekä kylmien nesteiden käytöstä. Onnistuneen elvytyksen jälkeen viilennyshoito on merkittävin kuolleisuutta vähentävä ja neurologista ennustetta parantava hoito. Aiemmin sitä on tehty sairaalassa laskemalla elvytetyn potilaan ydinlämpö laskimonsisäisellä viilennyskatetrilla tai ulkoisella viilennyksellä 32-34 –asteiseksi 12-24 tunnin ajaksi.


Väitöstyön osat
Sairaalan ulkopuolinen sydänpysähdys ja
- elvytyksestä pidättäytyminen Tampereen kaupungin ensihoitojärjestelmässä.

- elvytyksen jälkeinen viilennyshoito (satunnaistettu kontrolloitu tutkimus).
- elvytyksen aikainen viilennyshoito

Väitös: Prehospital cardiac arrest and induction of mild hypothermia – Studies on epidemiology and feasibility (Sairaalan ulkopuolinen sydänpysähdys ja viilennyshoidon aloitus - Tutkimuksia epidemiologiasta ja hoidon toteutuksesta)

Tampere vs. Helsinki

 Kämäräinen on työskennellyt viime vuodesta alkaen Hyksin lääkärinä. Medi-Heli 01:ssä hän aloitti viime elokuussa. Pääkaupunkiin häntä vetää erityisesti ensihoito.
- Helsingin lääkäriyksikössä ja Medi-Helissä tehdään jatkuvasti tutkimusta ja sairaalan sisältä tuodaan toimintoja ulos. Tällaista yhteistyötä vastaavassa mittakaavassa Tampereella ei ole, Kämäräinen sanoo.
Miehen toisessa vaakakupissa on kotiseutu ja Tampere, ja toisessa ensihoito ja Helsinki. Tällä hetkellä ensihoito vie voiton.
- Tampereella ensihoidon kehittämiskulttuuri tyssää korkealla tasolla. Pirkanmaalaiset päättäjät eivät näytä tietävän mitä ensihoito on. Alueella on hyvin toimivia hoitoyksiköitä, mutta kehitettävääkin voisi olla, Kämäräinen kertoo.
Hän kiitteleekin tamperelaisia ensihoitajia loistavaksi väeksi. Heihin Kämäräinen tutustui opinnäytetyötä tehdessään. Kämäräinen keikkailee myös edelleen Taysin teho-osastolla, jossa hän ennen Helsinkiin tuloaan työskenteli.

Teksti Marko Partanen
Juttu on julkaistu Systolessa 6/2009


Lue Antti Kämäräisen väitös tästä : Prehospital cardiac arrest and induction of mild hypothermia – Studies on epidemiology and feasibility (Sairaalan ulkopuolinen sydänpysähdys ja viilennyshoidon aloitus - Tutkimuksia epidemiologiasta ja hoidon toteutuksesta)

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.