• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Kokemuksia synnynnäisesti sydänvikaisten hoidosta?

Synnynnäisesti sydänvikaisten potilaiden hoitokokemuksia kerätään. Vastauksia toivotaan ensihoitolääkäreiltä ja ensihoitajilta.
Tutkimusta tehdään opinnäytetyönä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toimeksiannosta.

Kuopiolaisen Savonia Ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelija Petri Tuovinen tekee opinnäytetyötä synnynnäisesti sydänvikaisten potilaiden hoidosta. Tuovinen pyytää vapaamuotoisia kirjoituksia ensihoitajien ja ensihoitolääkärien kokemuksista hoitotilanteissa, joissa he ovat kohdanneet synnynnäisesti sydänvikaisen potilaan. Vapaamuotoisen vastauskirjoituksen tueksi on laadittu seuraavat apukysymykset.

- minkälaisia synnynnäisiä sydänvikoja potilaillanne on ollut?
- minkä ikäisiä potilaanne ovat olleet?
- millä lailla potilaan synnynnäinen sydänvika on vaikuttanut hänen hoitamiseensa?
- millaisia ammatillisia haasteita potilaan synnynnäinen sydänvika on tuonut hoitoon?
- mistä tai keneltä sait tietoa potilaan synnynnäisestä sydänviasta?
- saitko tietoa riittävästi ja ymmärrettävästi?
- millä lailla olet kokenut suoriutuneesi kyseisistä tehtävistä?
- minkälaista tietoa koet tarvitsevasi synnynnäisistä sydänvioista?
- mitä muuta? Kerro vapaasti.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, että yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu. Vastauksiin saatetaan tehdä tarkentavia kysymyksiä jälkikäteen. Vastaattehan mahdollisimman pian. Työn ohjaaja on lehtori Helena Pennanen. Työn tilaaja on Sydänlapset ja -aikuiset ry.  

Vastaukset voi lähettää sähköpostilla:  petri.tuovinen ( a ) student.savonia.fi

 

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.